Växjödeklarationen

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle är en av Växjö kommuns strategier för att skynda på omställningen till en hållbar kommun. Flera företag har därför signerat Växjödeklarationen för att själva driva arbetet framåt i sina respektive branscher.

2015 tog Växjö kommun, tillsammans med Linnéuniversitetet och Sustainable Småland fram en deklaration som uppmanade Sverige till att bli världens första fossilbränslefria nation. För att åter sätta fokus på omställningen till en hållbar kommun får nu lokala företag och organisationer möjlighet att ställa sig bakom en uppdaterad version av Växjödeklarationen. Genom Växjödeklarationen kan andra aktörer visa vad de åtar sig att göra för att bidra till omställningen till ett hållbart Växjö. Hittills har följande aktörer skrivit under Växjödeklarationen:

Följande aktörer har skrivit under Växjödeklarationen

 • Sajt arkitektsstudio
 • Skanska
 • Arkitektbolaget
 • WSP
 • Dynacon
 • LBE arkitekt
 • Södra Smålands avfall och miljö
 • PM och vänner
 • Kök 11
 • Värends struts
 • Växjö kommun
 • Ottosson Bygg
 • GBJ
 • Nyfosa
 • Green Pipe
 • Funkibator
Senast uppdaterad: 21 juni 2022