Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Företagsbesök

Företagsbesök hösten 2017

Jimmi Olsson från näringslivskontoret och politikerna Per Schöldberg (C) och Julia Berg (S) får en rundvandring av John Sjögren på Industriservice i Braås .

Att möta dig som företagare är viktigt för oss på Växjö kommun. Under en vecka på hösten och en på våren är därför vi på näringslivskontoret samt den politiska ledningen ute på företagsbesök. Det brukar sammanlagt bli cirka 80 besök på ett år.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att ta del av synpunkter och idéer samt få information om företaget och dess framtidsplaner. Vi på kommunen får även höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Synpunkterna kan handla om allt från mark och lokaler till skola och trafiksituationen. Vi tar sedan dessa synpunkter vidare till rätt förvaltning och återkopplar alltid till företagen.

Senaste företagsbesöken var 27 november-1 december 2017. Här kan du ta del av alla företag som vi besökte.

Nästa runda blir någon gång under våren 2018. Vill ditt företag ha besök? Välkommen att kontakta oss:

Kontakt

E-post: naringsliv@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Jobb och företag