Lantbruk och hästhållning - miljötillsyn

Jordbruk ger oss mat på bordet och öppna landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår hälsa och miljö.

Det finns en hel del miljöregler som lantbrukare måste följa. Miljö- och hälsoskyddskontoret har i uppdrag att kontrollera att miljöreglerna följs. Under rubrikerna till höger kan du läsa mer om några av de vanligaste reglerna som kan beröra dig som är lantbrukare.

De flesta lantbruk och hästgårdar får tillsynsbesök med cirka 2-7 års mellanrum. Vid klagomål kan vi också besöka en verksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning av ärenden.

Även länsstyrelsen arbetar med lantbrukstillsyn. Deras ansvarsområden är bland annat reglerna för djurskydd, foder, vattenverksamhet, naturvård, kulturminnen och jordbrukarstöd.

Hör gärna av dig om du har frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2021
Jobb och företag