Döda djur och animaliska biprodukter

Allt från djurriket som inte räknas som livsmedel och som ännu inte har bearbetats till någon produkt kallas för animaliska biprodukter. Exempel är döda djur, ull, äggskal, fjädrar, matavfall och naturgödsel.

För att förebygga smittspridning finns särskilda regler för hur animaliska biprodukter ska hanteras. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Här nedan beskrivs kort vad du ska tänka på vid hantering av döda djur.

Döda lantbruksdjur

I Växjö kommun är det förbjudet att gräva ner lantbruksdjur. Observera att du inte heller får lägga det döda djuret i gödselvårdsanläggningen.

Döda lantbruksdjur ska hämtas av godkänt insamlingsföretag, till exempel Svensk Lantbrukstjänst, och föras till en anläggning som godkänts av Jordbruksverket. Kontakta länsstyrelsen för information om vilka företag som är godkända transportörer.

I väntan på borttransport ska döda djur förvaras så att de inte kan utgöra en smittrisk. Till exempel ska du förvara det döda djuret så att vilda djur inte kommer åt dem. De ska också hållas åtskilda från levande djur, så att transportören inte behöver komma i kontakt med dessa.

För den som har en gårdspanna med rätt kapacitet finns möjlighet att söka tillstånd för förbränning av hela döda djur. Detta gäller främst gris- eller fågelproducenter.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det ofta vara möjligt. Men för att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja platsen med omsorg och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt. Nedgrävning av en häst får endast ske på en plats som kommunen bedömt möjlig och enligt kommunens anvisningar.

Gör så här

  • Läs igenom faktabladet om "Nedgrävning av häst". Utse utifrån detta en lämplig plats för nedgrävningen eller några alternativa platser. Kontakta oss gärna om det uppstår funderingar.
  • Fyll i e-tjänsten eller blanketten "Nedgrävning av häst".
  • Sedan får du en skrivelse där det framgår om platsen bedöms som lämplig för nedgrävningen samt om det behövs några försiktighetsåtgärder. För handläggningen tas en timavgift ut enligt gällande taxa.

Dödsorsaken ska vara klar, så att hästen inte har haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.

Nedgrävning av häst (begravning av häst)

Senast uppdaterad: 15 februari 2022