Hälsa och livsmedel

Du som ska driva eller redan driver ett livsmedelsföretag måste se till att alla livsmedel är säkra. Det är livsmedelslagen som reglerar detta. För att uppfylla lagstiftningens krav måste du ha lämpliga lokaler och utrustning samt bra rutiner för egen kontroll.

Företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan den startar.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022