Registrering, anmälan och godkännande

För dig som startar en livsmedelsverksamhet, tar över en befintlig verksamhet eller ska göra ändringar i din verksamhet är det viktigt att ha koll på en del regler. Det är bland annat viktigt för oss att ha rätt uppgifter till din verksamhet vid bland annat fakturering och frågor från allmänheten. Det gör också att kan vi förbereda oss bättre inför inspektionen så att den blir mer värdefull och till nytta för dig och din verksamhet.

Om du ska starta en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till kommunen. Du ska även anmäla om registrering om din verksamhet byter lokal eller organisationsnummer. Du ska även anmäla ändringar i din livsmedelsverksamhet, såsom större renoveringar. Du registrerar ny verksamhet eller ändringen snabbt och smidigt via e-tjänster på kommunens företagswebb. Länk till annan webbplats.

Du ska lämna in anmälan senast två veckor innan verksamheten startar.

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan om förändring av livsmedelsverksamhet

Anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet

Sanktionsavgift vid utebliven registering

Registreringen ska vara inne senast 2 veckor innan verksamheten startar. Om du startar en ny eller ändrar en livsmedelsverksamhet utan att meddela kommunen kommer en sanktionsavgift att tas ut. För privata livsmedelsföretagare motsvarar avgiften en viss procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. För offentliga livsmedelsföretagare (det vill säga verksamheter som drivs av stat, kommun eller region) är avgiften 40 000 kronor.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022