Examensjobb

Självklart kan du göra ditt examensarbete i Växjö kommun! Vi har en stor verksamhet med många ansvarsfulla jobb så finns det mycket att undersöka. Vi vill kunna skapa så meningsfulla och verklighetsanknutna uppdrag som möjligt.

För dig som studerar innebär samverkan en möjlighet att utreda ett faktiskt problem där resultatet kan komma till nytta. Det innebär också en möjlighet att "få in en fot" hos en tänkbar framtida arbetsgivare. För oss som arbetsgivare innebär examensarbetet en möjlighet till värdefull ny kunskap, teknik och insikt genom dina ögon. Ibland har vi önskemål om vad som ska undersökas, men i de flesta fall är vi öppna för förslag från studenterna själva.

Vart skickar jag min fråga om examensjobb?

Om du är intresserad av att skriva ditt examensjobb hos oss mailar du en förfrågan till kommunens kontaktcenter på info@vaxjo.se

I meddelandet är det bra om du bland annat skriver vilken utbildning du läser, vad du vill göra ditt arbete om och när det är planerat tidsmässigt. 

Senast uppdaterad: 28 juni 2022