För föreningar - ekonomiskt stöd för ferieungdom

Ansökan om att ta emot ferieungdomar i er förening sommaren 2020 är nu stängd.

Föreningssamverkan

Genom samverkan mellan Växjö kommun och föreningar kan vi under sommaren ge ungdomar födda 2002 eller 2003 och som är folkbokförda i Växjö kommun möjligheten att söka feriearbete. Ni ansöker om medel från oss för att anställa ferieungdomar under sommaren. Vi gör en bedömning av er intresseanmälan och återkommer med besked om samverkan kan genomföras.

Aktiviteter som bidrar till en aktiv sommar

De ferieplatser som ryms inom ramen för feriearbete 2020 är de platser som är aktiviteter som bidrar till en aktiv sommar för yngre barn och ungdomar. Exempel på godkända arbetsuppgifter för feriearbetarna är funktionär och ledare. Detta innebär att vi enbart kan skriva samverkansavtal med de föreningar som är i behov av platser som ryms inom ramen för aktiviteter som bidrar till en aktiv sommar för barn och ungdomar.

Ansökningsprocessen

Det ställs även krav på ansökningsprocessen för Föreningssamverkan: läs gärna dokumentet Föreningssamverkan - Information 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2020
Jobb och företag