Mark och lokaler

I Växjö finns flera industriområden med ledig mark och flera attraktiva handelsområden för etableringar. Näringslivsservice förmedlar kontakter och ger tips.

Skeppen Videum

Foto: mjfoto.se

Vill du, följer vi med ut och tittar på aktuella områden. Ekeberg är vårt nyaste område och omfattar cirka 400 hektar.

Kontakta Växjö kommunlänk till annan webbplats

Kim Linkruus, näringslivsutvecklare
E-post Kim.Linkruus@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Jobb och företag