Planerat it-underhåll leder till störningar i e-tjänster, webbplatser och molntjänster i helgen

Fredag och lördag den 13-14 maj kan det bli störningar, helt eller delvis, på datasystem och internettjänster som du är van att använda vid kontakten med Växjö kommun.

Stäng meddelande

Pressbilder politiker

Här hittar du högupplösta pressbilder på politiker i Växjö kommun, kommunalråd och politikerna i nämndernas presidier, för perioden 2019-2022.

Bilderna är fria att användas av massmedia. Fotografens namn ska alltid anges.

Gör så här för att ladda ner en bild:

  1. Klicka på länken under bilden.
  2. Bilden öppnas nu högupplöst.
  3. Högerklicka på bilden och välj Spara bild som.  
Anna Tenje (M)

Anna Tenje , 7 MB. (M) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Andreas Olsson (C)

Andreas Olsson , 8 MB. (C) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Malin Lauber (S)

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Oliver Rosengren (M)

Oliver Rosengren , 7 MB. (M) kommunalråd och ordförande i VKAB
Fotograf: Alexander Hall

Tomas Thornell (S)

Tomas Thornell , 8 MB. (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i organisations- och personalutskottet
Fotograf: Alexander Hall

Bo Frank (M)

Bo Frank , 8 MB. (M) kommunfullmäktiges ordförande och Växjös borgmästare.
Fotograf: Alexander Hall

Cheryl Jones Fur (MP)

Cheryl Jones Fur , 6 MB. (MP) 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Rose-Marie Holmqvist (S)

Rose-Marie Holmqvist , 10 MB. (S) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Fotograf: Alexander Hall

Anna Tenje (M)

Anna Tenje , 7 MB. (M) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Andreas Olsson (C)

Andreas Olsson , 8 MB. (C) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Malin Lauber (S)

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Rickard Karlsson, (L)

Rickard Karlsson , 7 MB. (L) ordförande i byggnadsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Anton Olsson (M)

Anton Olsson , 5 MB. (M) 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Otto Lindlöf (S)

Otto Lindlöf , 6 MB. (S) 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Anna Tenje (M)

Anna Tenje , 7 MB. (M) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Andreas Olsson (C)

Andreas Olsson , 8 MB. (C) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Malin Lauber (S)

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Jon Malmqvist (KD)

Jon Malmqvist , 6 MB.(KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Lena Wibroe (M)

Lena Wibroe , 6 MB. (M) 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Otto Lindlöf (S)

Otto Lindlöf , 6 MB. (S) 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Anders Landin (L)

Anders Landin , 8 MB. (L) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Arijeta Reci (S)

Arijeta Reci , 8 MB. (S) 1:e vice ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Pernilla Tornéus , 7 MB. (M) ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Ricardo Chavez (KD)

Ricardo Chavez , 7 MB. (KD) 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

 Porträttbild på Martin Edberg (S)

Martin Edberg , 6 MB. (S) 2:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Ulf Hedin (M)

Ulf Hedin , 6 MB. (M) ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Anna Zelvin (KD)

Anna Zelvin , 7 MB. (KD) 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Julia Berg (S)

Julia Berg , 6 MB. (S) 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Sofia Stynsberg (M)

Sofia Stynsberg , 8 MB. (M) ordförande i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Cheryl Jones Fur (MP)

Cheryl Jones Fur , 6 MB. (MP) 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Tony Lundstedt (S)

Tony Lundstedt , 7 MB. (S) 2:e vice ordförande tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Ida Eriksson (M)

Ida Eriksson , 5 MB.(M) ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Torgny Klasson (L)

Torgny Klasson , 9 MB. (L) 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Martina Forsberg (S)

Martina Forsberg , 5 MB. (S) 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Benny Johansson (M)

Benny Johansson , 8 MB. (M) ordförande i valnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Bengt-Göran Sandell (S)

Bengt Göran Sandell , 8 MB. (S) vice ordförande i valnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Sigvard Jakopson (M)

Sigvard Jakopson , 8 MB. (M) ordförande i överförmyndarnämnden östra Kronoberg.
Fotograf: Alexander Hall

Senast uppdaterad: 7 februari 2022