Byggnadspriset

Ett nybyggt flerbostadshus, ett gammalt ombyggt kvarter eller kanske en tillbyggd industrilokal? Varje år delar Växjö kommun ut ett byggnadspris till en byggherre för ett projekt med god arkitektur och anpassning till platsen. En tradition sedan år 1990.

Nominerade till Byggnadspriset 2021

  • Vårdbyggnader för Vuxenpsyk & Habiliteringen, Sigfridsområdet
  • Örnen 28, 33, 34 Bostäder i Folkparken
  • Förskolan Äventyret

Växjö 11:40, Vårdbyggnader för Vuxenpsyk & Habiliteringen, Sigfridsområdet

Motivering

Omsorgsfullt och elegant utformade nya vårdbyggnader i en mänsklig skala. De låga ljusa byggnaderna är väl anpassade till omgivningen. Huskropparnas mjukt rundade hörn och takutsprång bidrar till ett välkomnande och tryggt intryck. Formen är funktionell, regelbunden och sammanhållen med proportioner som ger en god helhetsverkan.

Fantastiskt med satsningen på konst som omfattar glaskonst, keramik, och andra flerdimensionella verk. En byggnation med välbalanserade enkla genomtänkta detaljer i takfot, fönster och markiser.

Byggherre: Region Kronoberg
Byggentreprenör: Dynacon och JSB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter

Exteriörbild vårdbyggnader Sigrfridsområdet.

En av två byggnader som är nominerade till byggnadspriset på Sigfridsområdet.

Örnen 28, 33, 34 Bostäder i Folkparken

Motivering

Fin placering av huskroppar i en miljö som både behållit sin topografi på platsen och skapat intressanta vinklar och mindre rumsligheter i området. Olika nivåer, trappor och olikformade gårdar inbjuder inte minst till spännande barnlek. Behaglig färgsättning inspirerad av 40-talets skala sticker ut och upplevs behaglig. Närheten till uppvuxen natur i väster känns ombonad trots nybyggnation. Generösa balkonger/uterum kan bidra till en social känsla där man kan skymta grannar och uppleva gemenskap trots enskilt boende. Härligt att se bostäder inredda under takåsen, ger en lekfullhet och ett levande taklandskap som är välkommet.

Byggherre: Västkuststugan / K-fastigheter
Byggentreprenör: Peab
Arkitekt: Arkitektbolaget

Exteriörbild som visar nya bostäder i kvarteret Örnen.

Kvarteret Örnen. Foto: Lars-Åke Rapp.

Norrastugan 2, Förskolan Äventyret

Motivering

Förskola väl anpassad till den omgivande naturen. Fint komponerade fasader och fönsterpartier där klart gula fönster och dörrar fångar blicken i träets neutrala och naturliga färgskala. God arkitektur med ett hållbart perspektiv samt med kvalitet och omsorg i utformningen.

En förhållandevis stram och enkel form ges en spänning med det sluttande solskyddande skärmtaket som också smalnar av mot marknivå.

Tilltalande byggnad i massivträ som smyger sig in mellan träden och utnyttjar platsen så väl, ger en enastående fin kontakt mellan fönster, himmel och tall.

Byggherre: Vöfab
Byggentreprenör: Peab
Arkitekt: LBE Arkitekter

Varför delas priset ut?

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra bidrag inom området god bebyggd miljö.

Vad består priset av?

Ett diplom med en motivering och en minnestavla. 

När kommer vinnaren att utses?

Byggnadsnämnden utser årets vinnare vid sitt sammanträde den 28 oktober 2021. Samma kväll klockan 18.00 sker prisutdelningen i Växjö kommunhus.

Så här går nominering och prisutdelning till

  • Förslag till pristagare nomineras av stadsarkitekten och ytterligare en representant från samhällsbyggnadsförvaltningen, två representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och två representanter från Smålands museum. En jämn könsfördelning av representanterna eftersträvas. Stadsarkitekten är sammankallande.
  • Byggnadsnämnden väljer bland de nominerade och motiverar valet.
  • Priset delas ut vid den tidpunkt och i de former byggnadsnämnden beslutar. Nämnden kan avstå från att dela ut priset om det saknas kvalificerad byggnad. Priset kan ges för nybyggnader eller större ombyggnader som utförts de senaste 5 åren. Priset ska inte avse ren byggnadsvård då Smålands museum har ett sådant pris.
Senast uppdaterad: 30 juni 2022