Växjö kommuns mångfaldspris

Varje år delar Växjö kommun ut mångfaldspriset efter nomineringar. Formuläret för 2022 års nominering öppnar den 14 februari.

Växjö kommun vill tillsammans med alla Växjöbor göra Växjö till en kommun som står upp för alla människors lika värde. Tillsammans skapar vi en kommun där alla har rätt att vara sig själva. Mångfaldspriset är en del i detta. Priset består av ett diplom och en summa pengar.

Skicka in din nominering till mångfaldspriset senast den 14 mars.

Nominering till mångfaldspriset

Mångfaldspriset kan delas ut till Växjöbor, företagare, organisationer, föreningar samt arbetsplatser inom Växjö kommunkoncernen som arbetar för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Priset är i två delar:

  1. Ett för samhällsperspektivet ”Ett sammanhållet Växjö” för företag, organisationer, enskilda personer. Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit till viktiga insatser för ökad mångfald och/eller för att motverka diskriminering i samhället.
  2. Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommunkoncerns medarbetare/verksamheter/arbetsplatser. Pristagaren ska ha bedrivit ett långsiktigt arbete och/eller bidragit med särskilt viktiga insatser för ökad mångfald och/eller för att motverka diskriminering i samhället.

Nominering till mångfaldspriset

Vem som helst kan nominera en mottagare av priset. Nomineringen ska innehålla en motivering som beskriver på vilket sätt den/de nominerade kandidaten bidragit till att nå målsättningarna:

  • genomför insatser som bidrar till inkludering, samhörighet och mer jämlika och jämställda livsvillkor mellan människor, samt
  • genomför insatser som motverkar beteenden som hotar mänskliga rättigheter och begränsar människors frihet, självständighet och välbefinnande

En arbetsgrupp bestående av representanter från olika verksamheter kvalitetssäkrar urvalet och bereder ärendet till kommunstyrelsen som sedan fattar beslut om pristagare. Priset delas ut under förutsättning att ett beslut har fattats.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022