Forska i kommunarkivet

Om du vill forska på Växjös historia från mitten av 1800-talet och fram till nu har du kommit helt rätt. Det mesta av vårt material är öppet och offentligt och du har rätt att ta del av det.

Vad finns i kommunarkivet?

Kommunerna inrättades år 1863 i samband med 1862 års kommunreform, och byggde då vidare på de kyrkliga socknarna och på tidigare städer och köpingar. Därför omfattar de kommunala arkiven i huvudsak tiden från 1863 och framåt.

Kommunernas olika ansvarsområden är många och omfattande men kan även variera från kommun till kommun i samband med kommunernas organisation och framväxt. Exempel på kommunala ansvarsområden är fattigvård, barnavård, nykterhetsvård, hälsovård, skola, bostadsbyggande, samhällsplanering, räddningstjänst och mycket mer.

Tidigare kommuner i Växjö

Av det område som idag utgör Växjö kommun fanns här år 1863 efter 1862 års kommunreform en stadskommun och 28 stycken landskommuner. Men i takt med avfolkningen av landsbygden och allt mer kommunala uppgifter gjorde att småkommunerna inte var tillräckligt bärkraftiga. År 1952 genomfördes därför storkommunreformen i hela Sverige. Vilket innebar att de tidigare kommunerna slogs samman till större enheter kallade "storkommuner". Vilket för Växjös del innebar att runt Växjö stad kom att bildas sex storkommuner:

 • Bergunda storkommun
 • Braås kommun
 • Lammhults kommun
 • Mellersta Kinnevalds kommun
 • Rottne kommun
 • Östra Torsås storkommu
 • (Kvarvarande Växjö stad, Växjö landskommun med Östregård införlivat i Växjö stad år 1940)

Nästa steg i kommunsammanslagningen var kommunblocksreformen som genomfördes i Sverige mellan 1964 och 1971 i samma syfte som storkommunreformen. Som en del av denna bildades år 1971 nuvarande Växjö kommun.

Besök kommunarkivet

I forskarsalen kan du ta del av våra originalhandlingar, här finns gratis gästnätverk samt tillgång till dator och kopiator. I forskarsalen finns även tillgång till referenslittertur. Planerar du att stanna länge finns här även tillgång till kök för medtag av masäck.

Våra öppetider är mellan 09.00-12.00 eller enligt överenskommelse, vi rekommenderar alltid att man ska höra av sig i förväg för att vi ska kunna erbjuda bästa service. Kommunarkivet finns på Kulturarvscentrum Småland i Växjö och här finns även Kronobergsarkivet och Smålands museums föremålsmagasin.

Brochyrer

Ta gärna del av våra brochyrer inför ditt besök eller bara som lite vägledning.

 "Släktforska i Växjö kommunarkiv" , 455 kB. med lite allmänna råd och tips på vad du som släktforskare kan hitta i kommunarkivet.

 "Växjö Kommunarkiv" , 682 kB. med förteckning över Växjö kommuns arkivbildare. För fullständiga förteckningar var god besök Riksarkivets Nationella ArkivDatabas (NAD) https://sok.riksarkivet.se/nad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svensk lokalhistorisk databas - SLHD

Växjö kommun ingår i SLHD som är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de kommunal- och sockenstämmoprotokoll med flera och göra densamma tillgänliga och sökbara på nätet. För mer information se www.lokalhistoria.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakter

 • Växjö kommunarkiv

  0470-410 00

  kommunarkivet@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kulturarvscentrum Småland

  Sandvägen 15, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Måndag- fredag, klockan 09.00-12.00 eller enligt överenskommelse.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022