Barnomsorg

Barn ska inte behöva vara ensamma
när deras föräldrar arbetar.

Kommunen ordnar barnomsorg för barn.
Barnomsorg är från barnet är 1 år
till barnen börjar skolan.
Barnomsorg är förskola
eller pedagogisk omsorg.
Pedagogisk omsorg
kallades tidigare för dagmamma.

Om föräldrarna är hemma med småsyskon 
får de äldre syskonen vara i barnomsorgen.
De får vara i barnomsorgen
15 timmar i veckan. 

Det är chefen på förskolan som bestämmer
vilka dagar barnen får vara i barnomsorgen.
Chefen bestämmer också vilka tider
som barnet får vara på förskolan.
Om föräldrarna söker arbete
får barnen vara i barnomsorgen.
Föräldrarna betalar för barnens barnomsorg. 

Det året som ett barn fyller 3 år 
får barnet gå på allmän förskola.
Barnet får börja allmän förskola 
på höstterminen.

Allmänna förskolan
börjar när barnet blir 3 år.
Allmän förskola är gratis.  

Om du vill veta mer
kan du ringa till kommunen.
När du ringer är det viktigt
att du vet ditt barns personnummer
och vilken adress du bor på.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 29 augusti 2022