Samverkansrådet med funktionsnedsättningsrörelsen

Kommunstyrelsens samverkansråd tar upp frågor och diskussioner i samarbete med funktionsnedsättningsrörelsen och Växjö kommun.

Rådet har en övergripande och samordnande funktion mot kommunens nämnder och funktionsnedsättningsrörelsen i kommunen.

Kommunstyrelsens samverkansråd består av tre politiker från kommunstyrelsen tillsammans med sju representanter för de olika funktionsnedsättningsorganisationerna i Växjö kommun och en representant från Funkibator Ideell Förening. Det finns fyra ersättare.

Kontakta samverkansrådet

Politiker

Ordförande

Gunnar Nordmark (L)
Telefon:  070-864 16 18
E-post: gunnar.nordmark@skola.vaxjo.se

Vice ordförande

Rose-Marie Holmqvist (S)
Telefon: 0470-413 92
E-post: rose-marie.holmqvist@vaxjo.se

Ledamot

Magnus Wåhlin (MP)
Telefon: 0470-439 87
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

Tjänsteperson

Helen Karlsson Jacobsson, Växjö kommun
Telefon: 0470-414 93
E-post: helen.karlssonjacobsson@vaxjo.se

Ledamöter HSV (Handikapporganisationerna i samverkan med Växjö kommun)

Lise-Lott Naess
Telefon: 070-698 80 78
E-post: liselott.naess@netatonce.net

Cecilia Jönsson
Telefon:
E-post: cj@netatonce.net

Lars-Håkan Johansson

Görel Gemzell-Åhman
Telefon: 070-634 52 86
E-post: gorel.ahman@gmail.com

Gudrun Rydh
Telefon:
E-post:

Torvald Erlandsson
E-post: torvald.erlandsson@netatonce.net

Kerstin Jacobsson
Telefon: 0470-458 48
E-post:

Ledamot Funkibator Ideell Förening

Stefan Johansson 
Telefon: 0708-16 53 98
E-post: stefan.johansson@funkibator.se

Ersättare HSV

Peter Holmquist
Telefon: 070-608 23 61
E-post: peter.holmquist63@hotmail.com

Vakant

Vakant

Ersättare Funkibator Ideell Förening

Annette Andersson
Telefon: 0700-999 536
E-post: annette53.andersson@gmail.com

Samverkansrådets sammanträdestider 2019

  • 3 juni
  • 23 september
  • 25 november
  • Alla tillfällen kl. 13:30 – 16:00
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020
Politik och demokrati