Styrande dokument och rapporter - omsorgsnämnden

Reglemente för omsorgsnämnden , 131 kB, öppnas i nytt fönster. - omsorgsnämndens reglemente. 

Ledningssystem för kvalitet - en beskrivning av förvaltningens lednings- och styrsystem.

Vägledning LSS , 1 MB, öppnas i nytt fönster. - en beskrivning av insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och en vägledning för handläggning och utförande.

Vägledning SOL , 1007 kB, öppnas i nytt fönster. - en beskrivning av insatserna enligt socialtjänstlagen och en vägledning för handläggning och utförande.

Omsorgens delegationsordning , 488 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021
Politik och demokrati