Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Sammanträdestider - tekniska nämnden

Välkommen till tekniska nämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får då lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Följande tider och platser gäller för 2019

 • 17 januari kl. 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 28 februari kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 28 mars kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 25 april kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 16 maj kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 13 juni kl 14.00
  Kommunhuset Kronobergsrummet, V Espl. 18, plan 2

 • 29 augusti kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 26 september kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 24 oktober kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 21 november kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

 • 12 december kl 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2019
Politik och demokrati