Anhörig till person med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Lever du med eller stödjer en familjemedlem som på grund av en psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning behöver stöd? För att klara av att göra det behöver du kanske själv få stöd.

Att hjälpa till är ofta en självklarhet som kan ge mycket glädje, men ibland kan du behöva stöd för att orka hjälpa. Tid för dig själv, någon att prata med eller möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Anhörigkonsulent

I Växjö kommun finns det två anhörigkonsulenter som erbjuder anhörigstöd till dig som är över 18 år och vårdar eller hjälper en närstående. Genom att kontakta anhörigkonsulenterna kan du få kunskap och förståelse om funktionsnedsättning och möjlighet att prata om dina tankar som anhörig. Du når anhörigkonsulterena genom att ringa till Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Anhörigkonsulenterna erbjuder flera olika typer av stöd

Stödsamtal och information

Stödsamtal är ett medmänskligt samtal där du kan få hjälp att sortera dina tankar och funderingar. Här ges du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation om samtalet. Besöken är kostnadsfria

Du kan få information om olika former av stöd som kommunen erbjuder för att underlätta både din och din närståendes vardag och hjälp att kontakta handläggare. Du kan också få information om organisationer och föreningar som kan hjälpa dig.

Anhöriggrupper

Det känns tryggt att prata med andra som förstår. I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

Föreläsningar

Anhörigkonsulenterna ordnar föreläsningar om ämnen som är angelägna för dig som anhörig. Under rubriken Relaterade dokument kan du läsa om de olika föreläsningarna. Har du förslag på föreläsare eller föreläsningar får du gärna höra av dig.

Anhörigcirklar

Anhörigkonsulenterna ordnar även anhörigcirklar med olika inriktniningar.

Behöver du egen tid?

Om du vårdar en anhörig i ditt hem är det viktigt att du får egen tid för återhämtning, social samvaro och för att kunna uträtta ärenden. Du kan ansöka om avlastning i form av avlösning eller korttidsvistelse.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022