Översiktlig planering

Översiktlig planering handlar om att kunna sätta enskilda beslut och åtgärder i ett större rumsligt och tidsmässigt sammanhang, så att de sammantaget leder till en önskvärd framtid.

För att fylla denna roll behövs en bild av den önskvärda framtiden, en strategi och riktlinjer för hur vi når dit. I översiktsplanen redovisar kommunen sin syn på hur mark- och vattenområden i grova drag bör användas framöver och hur bebyggelse och infrastruktur bör utvecklas.

Övergripande struktur för Tofta Sjöstad och Södra Växjö

Tofta Sjöstad ligger runt Skirsjön, mellan Helgasjön och Toftasjön, norr om Sandsbro. Tofta Sjöstad har för avsikt att bli det urbana boendet i natursköna miljöer mellan sjöarna i Europas grönaste stad. Ett boende där du får ta del av både stad och land.

Södra Växjö växer vidare i två stråk utmed Teleborgsvägen mot Tävelsås och söder om Vikaholm mot Dänningelanda. Här ges möjlighet till urbana och lantliga boenden med närhet till både stadens och landskapets kvalitéer.

Södra Växjö växer vidare i två stråk utmed Teleborgsvägen mot Tävelsås och söder om Vikaholm mot Dänningelanda. Här ges möjlighet till urbana och lantliga boenden med närhet till både stadens och landskapets kvalitéer.

Läs mer om Södra Växjö

Läs mer om alternativstudie Södra Växjö

Synpunkter

Som fastighetsägare, förening, företag, myndighet eller allmänhet har du möjlighet att lämna synpunkter och önskemål på förslagen. Samrådstiden pågår från den 25 februari till och med den 5 april.


Skicka dina synpunkter till:

Växjö kommun, kommunkansliet
Box 1222
351 12 Växjö

Du kan också skicka dina synpunkter till e-post: kommunstyrelsen@vaxjo.se

Märk dina synpunkter ”Tofta Sjöstad” eller ”Södra Växjö”.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2019
Trafik och stadsplanering