Stadsutveckling

Växjö växer och det byggs på många platser runt om i kommunen. För att kunna vara en stad med plats för 100 000 invånare krävs fler bostäder och högre krav på framtidens trafik och infrastruktur.

Här hittar du information om våra pågående byggprojekt och vägarbeten. Läs mer om projekten genom att klicka på länkarna under varje projekt.

Våra byggprojekt

Arenastaden Växjö

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Här planerar vi att bygga bostäder, kontor och en ny byggnad som kommer innehålla olika verksamheter och funktioner i 20 våningar. Läs mer om Arenastaden här.

Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 400 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön. Läs mer om Bredvik här.

Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här byggs det bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en vårdcentral. Läs mer om Bäckaslöv här.

Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planerar vi att bygga nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.  Läs mer om Hagavik här.

Hovshaga centrum

Hovshaga centrum ligger i norra delen av Växjö. Här planeras det för bostäder, en ny förskola och en pumptrack-bana. Läs mer om Hovshaga centrum här.

Hovs park

Hovs park är framtidens boende för äldre och kommer att ligga i området kring nuvarande Hovslund i Växjö. Hösten 2017 avslutades arkitekttävlingen där APP Properties vann. Läs mer om Hovs park här.länk till annan webbplats

Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, öster om Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Postnord och ATEA är två företag som planerar att bygga nya lokaler här. Läs mer om Nylanda verksamhetsområde här.

Ringsberg / Kristineberg

Ringsberg och Kristineberg är ett centralt beläget område i Växjö med stor utvecklingspotential. En förstudie tas nu fram för utveckla området till ett kulturellt centrum i Växjö.  Läs mer om Ringsberg/Kristineberg här.

Rottne

Vi bygger ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen för att öka trafiksäkerheten. Där ansluter den till ny gång- och cykelväg som Trafikverket bygger från Rydet i väster till en bit norrut mot Brittatorp. Klart hösten 2018.

Sjöudden

Sjöudden ligger i nordvästra Växjö vid Helgasjön. Här planerar vi att bygga 230 bostäder, en förskola och verksamheter som café, restaurang, kontor och galleri.  Läs mer om Sjöudden här. 

Snabbcykelväg

Kommunens första snabbcykelväg som på sikt ska binda ihop stadens södra delar med Arenastaden och Västra mark. Del av snabbcykelvägen längs med Söderleden och Växjösjön är klar. Under våren och sommaren 2018 fortsätter arbetet med ny delsträcka. Läs mer om snabbcykelvägen här.

Storgatan

Fram till årsskiftet 2018/2019 bygger vi om stora delar Storgatan för att öka framkomligheten för buss, cykel och bil. Arbetet på Storgatan rör sträckan mellan Liedbergsgatan och Samarkandsrondellen. Läs mer om arbetet på Storgatan här.

Telestadshöjden

Telestadshöjden ligger söder om Växjö. Här finns det planer på att bygga 700 bostäder och en skola.  Läs mer om Telestadshöjden här. 

Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här planerar vi att bygga 250 bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.  Läs mer om Torparängen här.

Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu bygger vi bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 100 bostäder. Läs mer om Vikaholm här.

Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här bygger vi bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder. Läs mer om Välle Broar här. 

Växjö stationsområde

Området runt järnvägsstationen i Växjö står inför förändringar. Här kommer det bland annat att byggas bostäder, kontor, ny station och ett nytt kommunhus. Läs mer om Växjö stationsområde här.öppnas i nytt fönster

Växjö station och kommunhus

Som en del i helheten på Växjö stationsområde ska det byggas en ny station och ett nytt kommunhus. Läs mer om Växjö station och kommunhus här.

Återvinnningscentral på Norremark

På Norremark byggs det en ny återvinningscentral som är mer trafiksäker och ger större möjligheter för sortering av avfall. I samband med det byggs den gamla återvinningscentralen om till återbruksby, där gamla saker kan få nytt liv.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2018
Trafik och stadsplanering