Bäckaslövsesplanaden

Bäckaslövsesplanaden är en ny stadsgata som ska binda ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i det nya området Bäckaslöv.

Illustrationsbild

I januari 2020 påbörjades arbetet med Bäckaslövsesplanaden. Första delen av gatan är öppen. Hela Bäckaslövsesplanaden beräknas stå klar sommaren 2022. 

Nya stadsgatan Bäckaslövsesplanaden

I området har Trafikverket även byggt en ny vägpassage under järnvägen samt en ny gång- och cykelväg. Nu återstår arbeten med vägarna under bron innan tunneln kan öppnas upp för cyklister, gående och fordon under 2022.

Det kommer även byggas en gång- och cykelbro parallellt med järnvägen, som ska knytas ihop med cykelvägen över Norra Bergundasjön mot Räppe och Bredvik.

Bäckaslövsesplanadens framtida sträckning

Bäckaslövsesplanaden kommer att gå från Söderledsrondellen till Burger King-området

Bäckaslövsesplanadens sträckning

Illustrationsskiss över Bäcksaslövsesplanaden

Bäckaslövsesplanaden planeras ha breda trottoarer och träd

Illustrationsskiss över Bäckaslövsesplanaden

1 000 bostäder

Kontor

Ny grundskola och förskola (förskolan planeras vara klar 2026)

Ny områdespark (byggstart planerad till 2022)

Särskilt boende för äldre (byggstart planerad till 2026)

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 10 mars 2022