Elevhälsan

Vi vill undanröja hinder för din lust att lära.
Välkommen med stora eller små ”bekymmer"...

Jeanette Andersson

Skolsköterska för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Hantverksprogrammet (HV), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).
E-post: jeanette.andersson@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 97

Sofi Runesson

Skolsköterska för Estetiska programmet (ES), Fordons- och transportprogrammet (FT), Handels- och adminstrationsprogrammet (HA), Hotell- och turismprogrammet (HT) och Samhällsvetenskapsprogrammen (SA).
E-post: sofi.runesson@vaxjo.se
Telefon: 0470-417 96

Jeanette Stjernblom

Skolsköterska för Industritekniska programmet (IN), Språkintroduktionsprogrammet (IMSPR) och Gymnasiesärskolan.
E-post: jeanette.stjernblom@vaxjo.se
Telefon: 0470-431 47

Alex Law

Skolpsykolog
E-post: alex.law@vaxjo.se
Telefon: 0470-416 13

Lena Carlberg

Kurator för Fordon- och transportprogrammet ( FT), Industritekniska programmet (IN), Handels- och adminstrationsprogrammet (HA) och Hotell- och turismprogrammet (HT)
E-post: lena.carlberg@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 69 87

Pia Titusson

Skolkurator för Estetiska programmet (ES), Samhällsvetenskapsprogrammen (SA) och Språkintroduktionsprogrammet (IMSPR).
E-post: pia.titusson@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 03

Frida Wulff

Skolkurator för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Hantverksprogrammet (HV) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) 
E-post: frida.wulff@vaxjo.se
Telefon: 0470-410 97

Monica Danielsson

Skolkurator för Gymnasiesärskolan
E-post: monica.danielsson@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 39

Jitka Gullstrand

Specialpedagog för Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och Estetiska programmet ( ES)
E-post: jitka.gullstrand@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 28

Catharina Rappner

Specialpedagog för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Hantverksprogrammet (HV) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
E-post: catharina.rappner@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 12

Mattias Jakobsen

Specialpedagog för Handels- och administrationsprogrammet (HA) och Hotell- och turismprogrammet (HT)
E-post: mattias.jakobsen@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 64 61

Belinda Norinder

Specialpedagog för Industritekniska programmet (IN) och Språkintroduktionen (IMSPR)
E-post: belinda.norinder@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 62 43

Sanja Hadzic

Specialpedagog för Fordons- och transportprogrammet (FT)
E-post: sanja.hadzic@vaxjo.se
Telefon: 0470-431 22

Joakim Fransson

Specialpedagog för Kungsmad 4 - Gymnasiesärskolan
E-post: joakim.fransson@vaxjo.se
Telefon: 0470-435 97

Ali Dige Adbirisak

Elevvärd
E-post: adbirisak.alidige@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 61 88

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2021
Kungsmadskolan