Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Välkommen

Sedan första januari 2021 har Miljö- och Byggsamverkan Kronoberg och Blekinge gått från Region Kronobergs regi till Växjö kommun. Det är på den här sidan som du hittar information om miljö och byggsamverkan till exempel protokoll från styrgruppens möten, information från nätverken.

Kommunikation inom nätverken, projekt med mera kommer framöver ske i Teams. Formerna, inbjudan och instruktioner kommer komma inom kort.

Samordnare för Miljö- och byggsamverkan Kronoberg och Blekinge är Christoffer Andersson och Jenny Fogel.

Du når oss via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-410 00 eller e-post namn.efternamn@vaxjo.se

Om oss

Miljö- och byggsamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samarbete mellan kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och länsstyrelserna i Kronobergs och Blekinge län samt Region Blekinge och Region Kronoberg. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge består av en styrgrupp och en samordnare. Styrgruppens representanter består av chefer på miljö- och byggkontoren och länsstyrelsen samt representanter från Region Kronoberg och Region Blekinge.

Aktiviteter inom Miljö- och byggsamverkan styrs av en tvåårig verksamhetsplan, för respektive område, som revideras och fastställs årligen av styrgruppen.

Två gånger om året bjuds kommunernas Miljö- och byggpresidier in till träff. Där de får möjlighet till att ta del av lyckade projekt och arbetssätt i de olika kommunerna, kompetensutveckling, utbyta erfarenheter och diskutera frågor som rör nämndernas olika tillsynsområden

Senast uppdaterad: 18 januari 2021