Nätverken inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge träffas chefer och handläggare inom nätverk för sina arbetsområden. Nätverken är viktiga verktyg för att skapa kontakter och dialoger för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för en mer effektiv, likvärdig och rättssäker tillsyn.

Inom MBSKB finns tolv nätverk där handläggarna kan ställa frågor till andra handläggare inom samma ämnesområde och dela med sig av material, kunskap och nyheter. Ungefär två gånger per år kallar en värdkommun till nätverksträffar.

På nätverksträffarna kan man exempelvis diskutera aktuella frågor, ha föreläsningar och workshops. Nätverken har också möjlighet att lämna in aktivitetsförslag om projekt, utbildningar med mera. för samordnaren att lyfta till styrgruppen.

Nätverken

Byggsamverkan

 • Bygg
 • Plan

Miljösamverkan

 • Avfall
 • Dricksvatten
 • Förorenade områden
 • Hälsoskydd
 • Industri och annan miljöfarlig verksamhet
 • Lantbruk
 • Livsmedel
 • Enskilda avlopp

Gemensamt för båda samverkan

 • Naturvård och strandskydd
 • Chef

Byggsamverkan

 • Alvesta kommun
 • Lessebo kommun
 • Ljungby kommun
 • Länsstyrelsen i Kronoberg
 • Markaryds kommun
 • Ronneby kommun
 • Tingsryds kommun
 • Uppvidinge kommun
 • Växjö kommun
 • Älmhults kommun

Miljösamverkan

 • Alvesta kommun
 • Karlskrona kommun
 • Lessebo kommun
 • Ljungby kommun
 • Länsstyrelsen i Kronoberg
 • Länsstyrelsen i Blekinge
 • Markaryds kommun
 • Miljöförbundet Blekinge Väst (kommunerna i Olofström, Karlshamn och Sölvesborg)
 • Ronneby kommun
 • Tingsryds kommun
 • Uppvidinge kommun
 • Växjö kommun
 • Älmhults kommun

Värdkommuner

Kommunerna ansvarar själva för nätverken genom att skifta värdskapet varje år. I uppdraget att ansvara för ett nätverk ingår följande arbetsuppgifter:

 • sammankalla och bjuda in till möte
 • planera för program
 • se till att lokaler, fika samt eventuell lunch bokas
 • se till att minnesanteckningar skrivs och skickas ut
 • skicka inbjudan och minnesanteckningar till samordnaren så att det kan publiceras på webbplatsen.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Hållbar utveckling