Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, vid Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Här utökar vi verksamhetsmarken för logistikföretag och andra företag som har intresse att etablera sig nära flygplatsen.

Samtidigt som området görs tillgängligt för företagsetableringar ses dagvattenhanteringen över för att förbättra kapaciteten. Kommunen bygger även gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt ökar tillgängligheten i form av bredare vägar.

Vad händer nu?

Detaljplan för ny verksamhetsmark

Detaljplan för mer verksamhetsområde väster om flygplatsen är ute på granskning. Förslaget tillåter markanvändning för industri, drivmedelsförsäljning, restaurang, kontor, konferenslokaler och verksamheter. Läs mer om detaljplanen här.

Företagsetableringar

Micropower håller på att bygga upp en ny produktionslinje för batterimoduler med litiumjon-celler. Läs mer om projektet på Micropowers webbsida.länk till annan webbplats

Gång- och cykelväg

Just nu byggs sista etappen av gång- och cykelvägen utanför PostNords lokaler. Under tiden som arbetet pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Nylandavägen och boende på Helgön kommer att kunna nå sina fastigheter under hela byggperioden. Arbetet beräknas vara klart i februari 2020.

För ökad tillgänglighet bygger vi en ny gång- och cykelväg längs Nylandavägen. Gång- och cykelvägen kommer att sträcka sig från Öjabykrysset till Härlövsvägen. Arbetet beräknas påbörja i mars och vara klart i juli 2020. Läs mer om arbetet här.

Vad har hänt?

Företagsetableringar

I Nylanda verksamhetsområde har Postnord byggt en modern terminal och Atea har byggt ett modernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter.

Gång- och cykelvägar

Vi har byggt en gång-och cykelväg utmed vägen på den östra sidan av Nylandavägen från Öjabykrysset upp till Postnords norra infart samt en ny gång- och cykelväg längst Öjabyvägen.

Breddning av väg

För ökad tillgänglighet har vi breddat del av Nylandavägen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020
Trafik och stadsplanering