Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Anslagstavla

Det här är en digital anslagtavla. Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Det här sätter vi upp på anslagstavlan:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2019-06-11

Anslås: 2019-06-03

Nedtages: 2019-06-25

Kommunfullmäktige 2019-06-11 - 2019-06-12 (budget)

Anslås: 2019-06-03

Nedtages: 2019-06-25

Kommunfullmäktige 2019-06-11 - 2019-06-12 (budget)

Anslås: 2019-06-18

Nedtages: 2019-07-10

Kommunfullmäktige 2019-06-11

Anslås: 2019-06-18

Nedtages: 2019-07-10

Kommunstyrelsen 2019-05-28

Anslås: 2019-06-11

Nedtages: 2019-07-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-28

Anslås: 2019-06-11

Nedtages: 2019-07-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-04

Anslås: 2019-06-13

Nedtages: 2019-07-05

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 2019-06-04

Anslås: 2019-06-13

Nedtages: 2019-07-05

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-06-13

Anslås: 2019-06-19

Nedtages: 2019-07-11

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-06-05

Anslås: 2019-06-24

Nedtages: 2019-07-17

Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19

Anslås: 2019-06-24

Nedtages: 2019-07-17

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2019-06-18

Anslås: 2019-06-18

Nedtages: 2019-07-12

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2019-05-29

Anslås: 2019-06-04

Nedtages: 2019-06-29

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2019-06-05

Anslås: 2019-06-07

Nedtages: 2019-06-27

Nämnden för arbete och välfärds individutskott 2019-06-05

Anslås: 2019-06-10

Nedtages: 2019-06-28

Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2019-06-20

Anslås: 2019-06-20

Nedtages: 2019-07-17

Protokoll omsorgsnämnden 2019-06-05

Anslås: 2019-06-13

Nedtages: 2019-07-05

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-05-29

Anslås: 2019-06-04

Nedtages: 2019-06-26

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-06-13

Anslås: 2019-06-18

Nedtages: 2019-07-10

Tekniska nämnden 2019-06-13

Anslås: 2019-06-19

Nedtages: 2019-07-11

Anslagsbevis, utbildningsnämnden 2019-05-15

Anslås: 2019-06-11

Nedtages: 2019-07-11

Utbildningsnämnden 2019-05-15.pdf

Anslås: 2019-06-11

Nedtages: 2019-07-11

Anslagsbevis, utbildningsnämnden 2019-06-13

Anslås: 2019-06-24

Nedtages: 2019-07-24

Utbildningsnämnden 2019-06-13

Anslås: 2019-06-24

Nedtages: 2019-07-24

Just nu finns inga aktuella dokument

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg 2019-06-18

Anslås: 2019-06-19

Nedtages: 2019-07-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Samordningsförbundet Värend 2019-06-14

Anslås: 2019-06-20

Nedtages: 2019-07-11

Styrelseprotokoll Samordningsförbundet Värend 2019-06-14

Anslås: 2019-06-20

Nedtages: 2019-07-11

Presentation Samordningsförbundet Värend 2019-06-14

Anslås: 2019-06-24

Nedtages: 2019-07-15

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Politik och demokrati