Ordningsregler

Ordningsregler för de fyra skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö.

Elever och personal vid Katedralskolan 1-4 skall:

  • respektera alla
  • tillsammans svara för en god arbetsmiljö
  • ansvara för lokaler och utrustning
  • respektera skolans angivna tider
  • respektera och följa skolans drogpolicy
  • Mobiltelefoner förvaras ljudlöst eller i flygplansläge, endast i mobillåda eller i elevens väska under lektionstid, om inte läraren anser att den behöver användas i undervisningssyfte.
  • Skolans lokaler kan i förebyggande syfte och på skolledningens initiativ genomsökas av polis med narkotikahund. Genomsökning sker efter skoltid när det inte finns några elever på skolan.

Kontakter

Senast uppdaterad: 18 november 2021