Utredning startar: delar av anpassad skola kan flytta till nya Hagavikskolan

Idag den 18 oktober tog utbildningsnämnden beslut att utreda om delar av den anpassade grundskolan kan vara på nya Hagavikskolan i Växjö. Utredningen startar då lokaler som idag används, på framför allt Vikaholm, inte är lämpliga för verksamhetens behov samt att lokalerna är trångbodda utifrån dagens och framtida antal elever.

Efter dagens beslut startar nu arbetet med att utreda om lokaler och utemiljö på Hagavikskolan kan anpassas så att delar av den anpassade grundskolan kan flytta in. Kommunens ambition är att verksamheten ska kunna starta i de nya lokalerna augusti 2024. Detta är under förutsättning att man kan och hinner göra de anpassningar som krävs till dess.

Hagavikskolan kommer även fortsatt inkludera Natur- och teknikinriktningen för årskurs 7–9.

På Hagavikskolan kan verksamheten få den långsiktiga och stabila lösning som de behöver samtidigt som elever och medarbetare får tillgång till helt nya lokaler, en bättre skolgård och är i anslutning till en grundskola med årskurs 7–9.

- Bra lokaler är en viktig förutsättning för att kunna ge och få bra undervisning. Det finns ett stort behov av nya och framför allt bättre lokaler för den anpassade skolan och det gläder mig att vi nu ska utreda om lokaler på Hagavikskolan kan användas. Det är viktigt att vi hittar en långsiktig lösning som gör att elever och medarbetare får en bra skol- och arbetsmiljö, säger Julia Berg (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Idag är den anpassade grundskolan utspridd på flera olika skolor. Prognoser visar även att antalet elever till den anpassade grundskolan kan öka i framtiden. Verksamheten på Ljungfälleskolan och Elvagården kommer tills vidare att vara kvar i sina lokaler men utredningen ska också undersöka om delar av dessa verksamheter kan flytta till Hagavikskolan samt om det finns delar av verksamheten på Vikaholm som lämpar sig bättre på Ljungfälleskolan.

Bakgrund

Växjö kommun har arbetat för att hitta permanenta lokaler till den anpassade skolan under en längre tid. Planen var att renovera lokalerna på Norremark så att verksamheten kunde flytta tillbaka dit. Sent i processen fick fastighetsägaren Vöfab veta att de inte kan få bygglov för att ha skolverksamhet där. Sedan dess har kommunen arbetat aktivt för att hitta nya permanenta lokaler. Fokus att varit att hitta lokaler som är långsiktiga, permanenta och skapar en bra skol- och arbetsmiljö för elever och medarbetare.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023