Skola 6 - 16 år

Alla barn mellan 6 och 16 år som bor i Sverige är skolpliktiga. Det finns cirka 40 grundskolor i Växjö kommun och 5 fristående skolor. Varje grundskola har även förskoleklass för 6-åringar.

Har du frågor inför skolstart? Prova vår nya webbplats skolstart.vaxjo.se Länk till annan webbplats..

Mer information om skolorna, dess profilering, pedagogisk inriktning, matsedlar, nyheter med mera hittar du på respektive skolas sida.

Barn som flyttar till Växjö placeras i en av våra kommunala skolor i samband med flytten. Ni som vårdnadshavare kan i förväg ansöka var ni helst vill att ert barn går i skolan. Ni ansöker om skola via e-tjänst.

Ni kan ansöka när som helst under året och det är bra om ni ansöker i så god tid som möjligt då det ökar möjligheten att få den skola som ni ansöker till. Om ni inte ansöker om skola åt ert barn kommer utbildningsförvaltningen att placera barnet på närmsta skola med ledig plats utifrån folkbokföringsadressen.

Om ni ännu inte har flyttat behöver ni styrka den nya adressen genom till exempel hyresavtal eller köpekontrakt.

Observera att om ni ansöker till annan skola än er närmsta, avsäger ni er rätten till skolskjuts.

Efter att ni har ansökt

Om ni har ansökt i god tid innan flytten kommer ni att få ett beslut om vilken skola ert barn blir placerad på i god tid inför att barnet behöver börja på skolan. Ni får notifiering från e-tjänsten och loggar in i e-tjänsten för att se beslutet. Ert barn får en placering på en skola under förutsättning att barnet är folkbokförd i Växjö kommun vid datum för skolstart.

Den nya skolan får information om att ert barn fått plats på skolan och kontaktar er för mer information och introduktion.

Barn som flyttar inom Växjö

Om ert barn redan har en skolplats i Växjö kan ert barn behålla den om ni flyttar inom staden. Om skolan inte längre räknas som en skola nära hemmet enligt våra regler för skolplacering, har ert barn rätt till en ny skolplats. Ni som vårdnadshavare behöver då skicka in en ansökan om var ni helst vill att barnet går i skolan. Om ni inte önskar skola kommer utbildningsförvaltningen utgå ifrån att ni vill behålla den skolplats som barnet har sedan tidigare.

Barn som flyttar från Växjö

Om ert barn går i årskurs 6 eller årskurs 9 och ni flyttar från Växjö kommun har ni rätt att behålla er skolplats i Växjö kommun på berörd skola läsåret ut under förutsättning att ni som vårdnadshavare ansöker och får godkänt hos er nya hemkommun att ta med skolpengen till annan kommun. Kontakta er nya kommun för att ansöka om detta. Observera att rätten till skolskjuts upphör att gälla om ni flyttar från kommunen.

Barn som är nyanlända

Om ert barn har bott utomlands och inte tidigare har gått i skola har ert barn rätt till en skolplats enligt samma regler som andra elever. Det innebär att ert barn har rätt till en skola nära hemmet och att ni kan ansöka var ni helst vill att barnet går i skolan. Ett barn ska ha gått i svensk skola i mindre än fyra år för att räknas som nyanländ.

Nyanlända elever som flyttar till Växjö börjar med ett besök hos Språk och kompetenscentrum. Där görs en pedagogisk kartläggning för att få en så bra bild som möjligt av elevens kunskaper och skolbakgrund. Med hjälp av personal på Språk och kompetenscentrum ansöker ni om skola för ert barn. Eleven bjuds in till mötet hos dem tillsammans med vårdnadshavare/God man.

Eleven får därefter en skolplats i den årskurs som passar bäst motsvarar elevens kunskaper och skolbakgrund.

Skolplacering

Skolplacering vid kommunala skolor sköts av Växjö kommun. Önskas placering vid fristående skola tar ni själva kontakt med den aktuella skolan då de fristående skolorna har egna ansökningsprocesser.

Observera att om ni avstår er kommunala skolplats för att ni byter till en fristående skola förlorar ni er nuvarande skolplacering. Om ni vill återgå till kommunal skola behöver ni ansöka på nytt då er tidigare plats kan ha gått till en annan elev och/eller skolan kan vara full. Ni får då skolplacering i mån av plats och enligt nuvarande regelverk.

E-tjänster för vårdnadshavare med barn i skola

I det digitala verktyget Saits hittar du information om ditt barns läsårsdata och betyg. När du är inloggad i Saits för vårdnadshavare behöver du kontrollera så att din kontaktinformation stämmer.

Saits för vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Frånvaro

Som vårdnadshavare till barn i skola anmäler du frånvaro för ditt barn via appen Skola24 eller via deras e-tjänst Länk till annan webbplats.. Du loggar in med Mobilt BankID.

Appen Skola24 finns att ladda ner via App Store eller Google Play.

Information om frånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan grundskola, fritidshem och gymnasiet

Senast uppdaterad: 19 september 2023