Lantmäteriförrättning - förändring av fastighet

Genom en lantmäteriförrättning kan en fastighet förändras och nya fastigheter skapas. Olika typer av rättigheter att använda någon annans mark kan också skapas.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Alla förändringar av fastigheters gränser sker genom en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten i Växjö kommun ansvarar för alla lantmäteriförrättningar inom Växjö kommun.

Förutom att ändra gränser går det, genom lantmäteriförrättning, att exempelvis bilda rättighet för en grupp av fastigheter att gemensamt använda och underhålla en väg, för en ledningshavare att lägga mer allmännyttiga ledningar på andras fastigheter eller att bestämma sträckningen av en gräns som är oklar.

Så går en lantmäteriförrättning till.

Ansöka om lantmäteriförrättning

Alla lantmäteriförrättningar börjar genom en ansökan från den berörda fastighetens ägare. Ansökan kan antingen ske digitalt via e-tjänst eller via ansökningsblankett.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Tänk på att alla fastighetens ägare måste underteckna ansökan (undantaget ansökan om klyvning) och att ansökan måste skickas in i original till lantmäterimyndigheten. Om du inte är lagfaren ägare till fastigheten eller är företrädare för ett företag måste du även bifoga handlingar som visar att du är behörig att ansöka om lantmäteriförrättning.

Frågor och ansvarsområde

Kontakta oss gärna om du har frågor om någon fastighet i Växjö kommun eller om hur du ansöker om lantmäteriförrättning. Vi svarar kostnadsfritt på frågor som inte kräver någon utredning. I mån av tid kan vi även hjälpa till att göra fastighetsutredningar och delägarförteckningar. Dessa uppdrag debiteras enligt gällande timtaxa, se sidan Avgifter och kostnader.

Vårt verksamhetsområde är endast lantmäteriförrättningar inom Växjö kommun. Om du har frågor om fastigheter i andra kommuner eller inskrivningsfrågor, exempelvis om att söka lagfart eller registrera ett avtalsservitut kontakta Lantmäteriet, telefon 0771-63 63 63

Kontaktuppgifter

Du kontaktar Lantmäterimyndigheten på telefon 0470-436 50 (telefontid helgfria vardagar, måndag 13.00-15.00, tisdag - fredag klockan 10.00-11.30, 13.00-14.30 ) eller e-postadress: klm@vaxjo.se.

Det går även bra att kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0470-410 00.

Senast uppdaterad: 26 april 2024