Musiktillägget

Musiktillägget är ett individuellt val för dig som har musik som ett stort intresse och väljer att gå ett annat program än det Estetiska programmet med inriktning musik.

Utbildningen är en kombination av gruppundervisning och individuell undervisning. Kursen anordnas av Katedralskolan, Kungsmadskolan, Teknikum och Växjö Kulturskola i samverkan. Under 2009 var det musiktilläggets elever tillsammans med Estetiska programmet som förgyllde Luciamorgonen i Sveriges Television för hela svenska folket. 2015 bidrog Katedralskolan och Musiktillägget återigen till hela svenska folkets luciafirande, denna gång via TV4's sändningar.

Musiktilläggets upplägg

Musiktillägget består av en gemensam del och en individuell del.

Gemensam del

Den gemensamma delen ordnas av gymnasieskolan inom ramen för det individuella valet och genomförs på Katedralskolan/Nortullskolan. Den består av ensemble, körsång och sceniskt musikprojekt. Utbildningen ger en bred musikalisk bas med många inslag av både teoretiska kunskaper och skapande kreativa processer.

Individuell del

Den individuella delen ordnas av Växjö Kulturskola med Kristineberg, Ringsbergskolan, Musikhuset och Norrtullskolan som undervisningslokaler. Den är inriktad på musikutövning enskilt och/eller i grupp. Den består av ett huvudinstrument och eventuellt ett biinstrument eller ensemblemedverkan. Elev och lärare gör tillsammans kursplaneringen.

Förkunskaper

Antalet platser till musiktillägget är begränsat. Alla som söker kallas till antagningsprov i mitten av vårterminen. Du ska ha god kännedom om notskrift, taktarter, tonarter samt gehörsmässigt kunna uppfatta och notera enkla rytmiska, melodiska och harmoniska förlopp. Du ska genom uppspelning/sång kunna styrka din instrumentala nivå som förväntas ligga ”över nybörjarstadiet”. Alla musiktilläggselever deltar i ensemble körsång. Ingen elev kan bli antagen till musiktillägget utan att ha visat grundkunskaper i sång.

Avgifter

För musiktilläggets individuella del betalar eleven en terminsavgift för ämneskurs vid kulturskolan.

Ansökan

Musiktillägget har en egen ansökningsblankett. Förutom den ska du också söka till ett gymnasieprogram. Sista dag för ansökan både till musiktillägget och gymnasieprogram är 15 feburari.
Ansökningsblanketter och ytterligare information kan du får genom din studie- och yrkesvägledare, på Kulturskolans expedition eller utbildningsförvaltningen.

Musiktillägget går inte att kombinera med Estetiska programmets musikinriktning, musikalprofil, Samhällsvetenskapsprogrammet med Idrottsledarprofil eller med International Baccalaureate Diploma Programme.

Du som väljer att gå musiktillägget kommer att få vara med om en spännande musikalisk resa under din studietid!

David Newkumet

Ansvarig musiklärare
Telefon 0470-418 45
E-post: david.newkumet@vaxjo.se

Relaterade länkar

Kontakter

 • Katedralskolan

  Reception

  0470-417 38

  katedralskolan@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Samuel Ödmanns väg 1, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Katedralskolan

  Samuel Ödmanns väg 1

  352 39 Växjö

Senast uppdaterad: 12 januari 2023