Samverkan med arbetsliv

På Teknikum anpassar vi våra utbildningar efter arbetsmarknadens behov för att öka våra elevers anställningsbarhet efter examen.

Samtliga av Teknikums utbildningar är förankrade i näringslivet på olika sätt. Vi branschcertifierar regelbundet våra utbildningar för att garantera att de motsvarar kraven på arbetsmarknaden. Vi har dessutom regelbunda programråd med näringslivsrepresentanter för att få utvecklingsförslag till våra utbildning. Sist men inte minst skickar vi våra yrkeselever på minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat över samtliga årskurser. Därutöver tillkommer återkommande projekt med och studiebesök på lokala företag under studietiden.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023