Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Samverkan med arbetsliv

På Teknikum anpassar vi våra utbildningar efter arbetsmarknadens behov för att öka våra elevers anställningsbarhet efter examen.

Samtliga av Teknikums utbildningar är förankrade i näringslivet på olika sätt. Vi branschcertifierar regelbundet våra utbildningar för att garantera att de motsvarar kraven på arbetsmarknaden. Vi har dessutom regelbunda programråd med näringslivsrepresentanter för att få utvecklingsförslag till våra utbildning. Sist men inte minst skickar vi våra yrkeselever på minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat över samtliga årskurser. Därutöver tillkommer återkommande projekt med och studiebesök på lokala företag under studietiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019
Teknikum