Samverkan med arbetsliv

På Teknikum anpassar vi våra utbildningar efter arbetsmarknadens behov för att öka våra elevers anställningsbarhet efter examen.

Samtliga av Teknikums utbildningar är förankrade i näringslivet på olika sätt. Vi bransch-certifierar regelbundet våra utbildningar för att garantera att de motsvarar kraven på arbetsmarknaden, har regelbunda programråd med näringslivsrepresentanter för att möjliggöra ytterligare input, samt skickar våra yrkeselever på minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat över samtliga årskurser. Därutöver tillkommer återkommande projekt med och studiebesök på lokala företag under studietiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019
Teknikum