Samverkan med arbetsliv

På Teknikum anpassar vi våra utbildningar efter arbetsmarknadens behov för att öka våra elevers anställningsbarhet efter examen.

Samtliga av Teknikums utbildningar är förankrade i näringslivet på olika sätt. Vi branschcertifierar regelbundet våra utbildningar för att garantera att de motsvarar kraven på arbetsmarknaden. Vi har dessutom regelbunda programråd med näringslivsrepresentanter för att få utvecklingsförslag till våra utbildning. Sist men inte minst skickar vi våra yrkeselever på minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) fördelat över samtliga årskurser. Därutöver tillkommer återkommande projekt med och studiebesök på lokala företag under studietiden.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023