Styrande dokument och rapporter

Här hittar du aktuella styrande dokument och rapporter för Teknikum.

I länkarna under rubrikerna Relaterade länkar och Relaterade dokument finns styrande dokument och policy-dokument.

Ämnesplan

Under rubriken Relaterade länkar finns länk till Skolverkets information om ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen.

Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns information och ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen - sök rätt på det ämne som du vill veta mer om

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023