Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg

Här finns information om fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Det finns även en sammanställning över de fristående förskolor som finns i Växjö kommun.

Så här skriver Skolverket om fristående förskolor: Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan och beslutet ska avse en viss förskoleenhet.

Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bland annat förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. De allmänna bestämmelserna om förskola i skollagen gäller även för fristående förskolor.

Mer information finns på Skolverkets webbsida om fristående förskolorlänk till annan webbplats.

Fristående förskolor drivs inte av Växjö kommun utan som föräldrakooperativ, personalkooperativ eller av bolag, föreningar, stiftelser och liknande.

Köregler och ansökningsregler till dessa förskolor varierar, kontakta respektive enhet för besked. Det är kommunen som godkänner en fristående verksamhet.

Här finns en sammanställning över alla fristående förskolor/pedagogisk omsorg efter var de finns i kommunen.

Fristående förskolor i Växjö tätort

Fristående förskolor i Lammhult

Fristående förskolor i Rottne

Fristående förskolor i Åryd

Fristående förskolor i Öjaby

Fristående förskolor i Ör

Fristående pedagogisk omsorg

Fristående förskolor i Växjö tätort

Bonnagårdens förskolalänk till annan webbplats
Stora Fjäll
352 62 Växjö
Telefon: 0470-630 35

Dackebackens Musikförskolalänk till annan webbplats
Vintervägen 2
352 37 Växjö
Telefon: 0738-67 65 04

Förskolan Blåbärsstället
länk till annan webbplats
Högstorpsvägen 155
352 42 Växjö
Telefon: 0470-72 97 87

Förskolan Dagishaketlänk till annan webbplats
Lancastervägen 8
352 45 Växjö
Telefon: 0470-459 65

Förskolan Ekenlänk till annan webbplats
Uranusvägen 4
362 64 Växjö
Telefon: 0470-634 39

Förskolan Kompassenlänk till annan webbplats
Hagadalsvägen 27
352 36 Växjö
Telefon: 0761-400 207

Förskolan Klippanlänk till annan webbplats
Bergövägen 2
352 44 Växjö
Telefon: 0761-400 871

Förskolan Källanlänk till annan webbplats
Furutåvägen 5
352 54 Växjö
Telefon: 0761-400 874

Förskolan Marialänk till annan webbplats  
Kungsvägen 117352 44 Växjö
Telefon: 0761- 400 873

Föräldrakooperativet Trollbacken
länk till annan webbplats
Gårdsby, Solbacken
355 92 Växjö
Telefon: 0470-611 99
E-post: trollbacken@trollbackensforskola.com

Föräldrakooperativet Stentrolletlänk till annan webbplats
Västergatan 20, Gula Villan
352 31 Växjö
Telefon: 0470-244 64

Kunskapsförskolan - Växjö Hovshagalänk till annan webbplats
Björksätravägen 7
352 63 Växjö
Telefon: 0738-61 02 01

Änglagårds förskolalänk till annan webbplats
Försommarvägen 2
352 37 Växjö
Telefon: 072-644 38 46
E-post: info.vaxjo@anglagard.org

Montessoriförskolan Bokhultet
länk till annan webbplats
Kasernvägen 16
352 36 Växjö
Telefon: 070-944 23 15

Montessoriförskolan Kronanlänk till annan webbplats
Honnörsgatan 21
352 36 Växjö
Telefon: 0470-120 48

Montessoriförskolan Wälluddenlänk till annan webbplats
Södrabogränd
352 51 Växjö
Telefon: 0470-393 80

Skattkammarens förskola Teleborg
Välluddevägen 3
352 51 Växjö
Telefon: 073-666 17 79

Skattkammarens förskola Räppe
Gamla Räppevägen 29
352 50 Växjö
Telefon: 073-666 72 32

Stallbackens förskolalänk till annan webbplats
Fredrik Bondes väg 1
352 53 Växjö
Telefon: 073-201 33 54 eller 0470-77 49 89

S:t Mikaels förskola
länk till annan webbplats
Vasavägen 14
352 61 Växjö
Telefon: 0470-455 44
länk till annan webbplats

Växjö fria förskola - Torparängenlänk till annan webbplats
Minnesvägen 4
352 23 Växjö
Telefon: 070-197 56 46
E-post: info@vaxjofriaforskola.se

Växjö Waldorfförskola, länk till annan webbplatsStiftelsen  Nyponblommanlänk till annan webbplats
Lugnets väg 25
352 63 Växjö
Telefon: 0470-621 22

Waldorfförskolan Lilla Linnéalänk till annan webbplats
Storgatan 52
352 36 Växjö
Telefon: 0470-445 40
E-post info@lillalinneavaxjo.selänk till annan webbplats

Yngves Förskolalänk till annan webbplats
Taptogränd 10
352 36 Växjö
Telefon: 0470-72 98 23

Fristående förskolor i Lammhult

Bergslunds föräldrakooperativlänk till annan webbplats
Bergs Bygdegård
360 30 Lammhult
Telefon: 0472-720 50

Fristående förskolor i Rottne

Rottne förskola
länk till annan webbplats
Torstensväg 4
363 31 Rottne
Telefon: 073-947 10 19

Fristående förskolor i Åryd

Ekorrbarnens förskola
Billavägen 7
360 43 Åryd
Telefon: 0470-77 45 99

Fristående förskolor i Öjaby

Vårbacka förskola
länk till annan webbplats
Öjabyvägen 113 (Öjaby herrgård)
352  50 Växjö
Telefon: 070-68 92 850

Fristående förskolor i Ör

Föräldrakooperativet Killingenlänk till annan webbplats
Örtagården342 64 Ör
Telefon. 0470-79 64 60

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg Forma
Norrgatan 17
35231 Växjö
Telefon: 076-77 66 672

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021
Förskola och skola