Kvalitet och jämförelser

För att kunna utvecklas och bli bättre måste vi mäta vad våra medborgare och brukare tycker om vår verksamhet.

Växjö kommuns verksamheter ska utvecklas med medborgare och brukare i fokus. Vi genomför regelbundna mätningar av hur brukarna uppleveler kvaliteten i verksamheterna. Det gör att vi kan jämföra vår service över en längre tid.

Medborgarundersökningar genomförs vartannat år i kommunen. Dessa undersökningar vänder sig till ett urval av kommunens invånare som då kan lämna synpunkter på kommunens olika verksamheter.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022