Brände Udde förskola

På Brände Udde förskola använder vi naturen som lärmiljö, vilket ger barnen möjlighet till lugn, motoriska utmaningar och en god ljudmiljö och vi strävar efter en väl avvägd dag med få avbrott. Det erbjuds flera möjligheter för språk och kommunikation och vi strävar efter att barnen ska utveckla tillit till sin egen förmåga, ha inflytande och känna delaktighet och därav utveckla en gemensamhetskänsla och förståelse för varandras olikheter.

Brände Udde förskola

Kontakt och sjukanmälan

Grodorna

Telefon: 0470-432 87

Ekorrarna

Telefon: 0470-432 87

Fåglarna

Telefon: 0470-432 88 

Rektor Rebecca Gunnarsson 

Telefon: 0470-432 71
E-post: rebecca.gunnarsson@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Tingsrydsvägen 10, 355 91 Växjö
Hitta till Brände Udde förskolalänk till annan webbplats

Förskolebuss

Förskolan Brände Udde har tillgång till en förskolebuss - det är en mobil förskola som varje dag tar med barnen ut till olika härliga naturområden. Genom förskolebussarna sätts utomhuspedagogiken i fokus och barnen får vara med om spännande äventyr och samtidigt lära sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön. Läs gärna om hur en dag på förskolebussen kan se ut i dokumentet En dag på förskolebussen Busster, under Relaterade dokument nedan, eller titta på den korta filmen:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Förskola och skola