Växjö kommunarkiv

Växjö kommunarkiv är arkivinstitution för Växjö kommuns nämnder och bolag. I kommunarkivet förvaras handlingar som ska bevaras för framtiden och som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag.

Arkivering i kommunen

Arkivering av information i kommunen styrs av arkivlagen och Växjö kommuns arkivreglemente. , 490 kB.

Kommunen består av flera myndigheter (till exempel förvaltningar och bolag) som är skyldiga att arkivera och vårda sin information. Det är arkivbildaren, alltså den myndighet som har skapat informationen, som ansvarar för vården av sitt arkiv.

När myndigheten inte behöver informationen längre levereras det som ska bevaras (sparas för framtiden) till kommunarkivet. Kommunarkivet övertar därmed ansvaret för informationen.

Kommunarkivets uppdrag

Enligt Växjö kommuns arkivreglemente ska Växjö kommunarkiv:

  • utöva den tillsyn som hör till arkivmyndighetens ansvar, så att kommunens myndigheter följer bland annat arkivlagens bestämmelser
  • ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården
  • ge information, rådgivning och annat stöd åt kommunens myndigheter när det gäller arkiv och informationshantering
  • vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till arkivmyndigheten
  • verka för arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning.

Vad finns i kommunarkivet?

Kommunarkivet förvarar kommunala handlingar från 1863, då de första kommunerna bildades, och fram till idag. Arkivmaterialet kommer från Växjö kommun och de kommuner som tidigare funnits i det område som Växjö kommun idag utgör.

De kommunala arkiven har bildats som ett resultat av kommunernas verksamheter. Kommunernas olika ansvarsområden är många och omfattande men kan även variera från kommun till kommun beroende på de olika kommunernas organisation och utveckling. Exempel på kommunala ansvarsområden är fattigvård, barnavård, nykterhetsvård, hälsovård, skola, bostadsbyggande, samhällsplanering och räddningstjänst.

I Släktforska i Växjö kommunarkiv , 455 kB. finns information om vad du som släktforskare kan hitta i ett kommunarkiv.

Hos kommunarkivet finns även ett fåtal arkiv från andra verksamheter. Enskilda verksamheter, såsom föreningar, företag och privatpersoner, från området förvaras vanligtvis av Kronobergsarkivet. Vissa enskilda verksamheter liksom äldre material förvaras av Riksarkivet.

Större delen av den information som kommunarkivet förvarar är på papper. En del av den nyare informationen är dock digital och arkiverad i e-arkiv Växjö kommun.

Vill du veta vilka arkiv som förvaras av oss på kommunarkivet kan du titta i vår Beståndskatalog , 682 kB.. Du kan även hitta våra förteckningar i Nationell Arkivdatabas Länk till annan webbplats..

Ta del av kommunarkivets material

En liten del av vårt material är tillgängligt digitalt. Kommunalstämmoprotokoll från 1863—1951 digitaliseras efterhand i Svensk LokalHistorisk Databas Länk till annan webbplats.. Du kan läsa mer om projektet i broschyren Levande historia. , 2 MB.

För att ta del av övrigt arkivmaterial behöver du kontakta oss på kommunarkivet. Du kan kontakta oss via e-post eller telefon (se nedan). Du kan också besöka oss och ta del av våra originalhandlingar i vår forskarsal. Vi har öppet enligt överenskommelse.

Vi rekommenderar att du hör av dig i förväg för att vi ska kunna erbjuda bästa service. Förbered gärna ditt besök genom att titta i våra förteckningar i Nationell Arkivdatabas Länk till annan webbplats..

Kontakter

Senast uppdaterad: 8 januari 2024