Så behandlas dina personuppgifter på förvaltningen arbete och välfärd

Nämnden för arbete och välfärd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom de verksamheter som nämnden ansvarar för. Här kan du läsa om hur personuppgifterna behandlas.

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med personuppgifterna, till exempel att samla in, registrera och lagra. Personuppgifterna behandlas med stöd av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är bland annat att skydda privatpersoner så att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter används.

Personuppgift – en uppgift som identifierar dig

En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara namn, adress, kontaktuppgifter eller personnummer.
Oftast hämtas personuppgifter in direkt från dig eller vårdnadshavare om det gäller barn, men ibland kan personuppgifter även hämtas in från någon annan myndighet eller verksamhet, till exempel via folkbokföringsregistret. Vi samlar däremot inte in fler personuppgifter än vad som krävs för att behandla ditt ärende. Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta för ditt ärende eller enligt gällande regler. Vissa uppgifter är vi skyldiga att arkivera enligt lag och kommunala bestämmelser.

Rättslig grund

Det krävs alltid en rättslig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilken/vilka rättsliga grunder som används i dina aktuella ärenden.
Rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas
Personuppgifterna kan komma att delas med andra myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU. Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Rätten till begränsning och radering vid begäran är enligt GDPR begränsad och prövas i varje enskilt fall. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi har om dig, ett så kallat registerutdrag.


Kontakt rörande personuppgiftshantering

Har du frågor rörande personuppgiftshanteringen kan du kan vända dig till nämnden för arbete och välfärd. Kontaktuppgifter till nämnden är:
Telefonnummer: 0470-410 00. E-postadress: namnden.arbete.valfard@vaxjo.se

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se

Synpunkter på behandling av personuppgifter

Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten IMY, som är ansvariga för tillsyn.

Kontaktuppgifter på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats Länk till annan webbplats..

Mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter på Integritetskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 29 juni 2023