Redovisning och rapporter

Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. Dessa sammanställs i en delårsrapporter per år och en årsredovisning totalt för kommunen.

Av dessa ekonomiska rapporter framgår det ekonomiska resultatet för perioden men också en mängd olika verksamhetsmått m.m. Dessutom sammanställer varje nämnd egna månadsrapporter och en årsrapport.

Årsrapporterna utgör en utvärdering, analys och uppföljning av året som gått.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Politik och demokrati