Trafik och stadsplanering

Kommunen bygger olika vägar
för att människor ska vara säkra i trafiken.
Det är säkrare om du som cyklar och går
har en egen cykelväg och gångväg.

På gator där det bor många människor
får bilar köra i 30 kilometer i timmen.

Om du har en stor och hög häck på din tomt
måste du klippa häcken.
Om häcken är för hög kan den skymma sikten
för bilar som kommer körande.

Du kan ringa eller mejla till oss

Telefon: 0470-410 00

Senast uppdaterad: 10 mars 2023