Familj och förälder

Behöver du råd och stöd när det gäller sociala frågor som rör familjen, barn, ungdomar eller föräldrar? Vill du göra en anmälan eller ansökan för att du tror att ett barn far illa eller har problem? 

Du är välkommen att ringa eller mejla oss och ställa dina frågor. Du har möjlighet att vara anonym. Då är det viktigt att du inte säger vad du heter, var du ringer ifrån, din e-postadress eller barnets namn. Tillsammans med dig och dina närmaste finner vi lösningar på de problem som uppstått och vi kan erbjuda olika stöd- och hjälpinsatser.

Vårt stöd kostar dig ingenting och vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Vill du göra en anmälan eller ansöka om hjälp, för dig eller någon annan, kontaktar du oss. En anmälan om barn som far illa kan du göra, via en e-tjänst Länk till annan webbplats. skriftligt eller muntligt. Kommunen har en skyldighet att följa upp de anmälningar som kommer in. Du kan kontakta oss om du eller någon i din familj har blivit utsatt för hot eller våld. Vi hjälper dig när det gäller frågor som handlar om vårdnad om barn, faderskap och adoption.

Är du intresserad och har möjlighet att ställa upp som kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem för någon som behöver extra stöd så utbildar vi dig.

Om du vill bli en bättre förälder har du möjlighet att delta i våra föräldrautbildningar.

Vad händer när du kontaktar oss?

Bestämmer du dig för att du vill ha vår hjälp får du träffa någon av våra socialsekreterare för information om vilket stöd och vilken hjälp vi kan erbjuda.

Om du önskar fortsatt kontakt gör vi tillsammans en noggrann utredning för att ta reda på vilket stöd som passar dig bäst. Det måste alltid tas ett formellt beslut innan stödet blir godkänt.

Är du missnöjd med beslutet kan du i de flesta fall överklaga. Kontakta oss så berättar vi hur du överklagar. Vi hjälper dig om du har svårt att göra det själv.

Efter kontorstid

Behöver du akut hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du till SOS Alarm, telefon 112. Beroende på vad ärendet gäller kommer SOS-operatören att förmedla rätt hjälpinsats.

Den sociala beredskapen tar emot ärenden från andra myndigheter, till exempel polisen, som är så pass akuta att de kräver omedelbart agerande.

Kontakter

 • Familj och förälder

  0470-410 00

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Obokade besök: Växjö kommuns kontaktcenter, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

  Bokade besök; Sandgärdsgatan 26 C, Växjö

  Övrigt

  Öppettider

  Kontaktcenter; Måndag-fredag, klockan 07.30-16.30

  Sandgärdsgatan: Måndag-torsdag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.30, fredag klockan 09.00-12.00 och 12.45-16.00

Senast uppdaterad: 5 juni 2024