Anhörigstöd

Att vara anhörig är inte alltid enkelt. För att orka och må bra kan du behöva stöd.

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen som hjälper någon som på grund av funktionsvariation, långvarig sjukdom, ålder, neuropsykiatrisk ohälsa, missbruk, våld i nära relationer eller psykisk ohälsa inte klarar av vardagen på egen hand.

Som anhörig kan du vara till exempel partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

Så här funkar anhörigstödet

 • Om din närstående bor på särskilt boende kan du få stöd via boendet.
 • Om din närstående bor hemma och du är över 18 år får du stöd via anhörigkonsulenterna. Det gäller oavsett hur gammal din närstående är.
 • Om din närstående har insatser enligt LSS kan du få stöd via anhörigkonsulenterna.
 • Om din närstående har problem med missbruk behöver du vara över 20 år för att få stöd från anhörigkonsulenterna.

Det här kan du få stöd med

Växjö kommuns anhörigkonsulenter kan stötta på flera olika vis. De flesta insatserna är kostnadsfria:

Enskilda samtal

När livet förändras kan det vara skönt att få prata med någon utomstående som kanske kan se mera klart på situationen och komma med nya infallsvinklar. Du kan få stödsamtal om du behöver någon att dela dina tankar, funderingar och upplevelser med. Beroende på vilken situation du befinner dig i kan du få prata med anhörigkonsulent eller en behandlare. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och för inga journaler. När det gäller enskilda samtal om missbruk beviljas de samtalen av en socialsekreterare och journalförs. Samtal kan ske fysiskt, via telefon eller digitalt via Teams.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp kan du öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig. Du får råd och tips om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera vardagen, du får utbyta erfarenheter och få kraft av andra i liknande situation.

Må-bra-aktiviteter

Ibland kan du som anhörig behöva hitta på något på egen hand. Hundpromenader, bingo, gemensam träning och fikastunder är bara några av de saker du som anhörig kan hänga med på. De flesta aktiviteterna är kostnadsfria.

Föreläsningar

Ta del av föreläsningar som kan fungera som inspiration, kunskap och påfyllning i vardagen.

Kontakter inom region, kommun och föreningar

Via anhörigstödet kan du få råd och vägledning när det gäller vilken hjälp samhället i övrigt kan erbjuda.

Bli uppringd av en anhörigkonsulent

Du kan få kontakt med anhörigstödet antingen via Växjö kommuns kontaktcenter på 0470- 410 00 eller info@vaxjo.se eller genom att fylla i formuläret. Då ringer en tjänsteperson upp dig via de kontaktuppgifter du har lämnat.

Du anmäler dig till de evenemang du vill vara med på genom att mejla anhorigkonsulent@vaxjo.se eller genom att ringa Växjö kommun kontaktcenter på 0470- 410 00.

Skogsbad

Tid: 10.00-12.00 • Plats: VAIS-torpet • 21 april
Tid: 10.00-12.00 • Plats: Bokhultet • 13 oktober

Skogsbad är en kombination av mycket långsam vandring på mjuka stigar i park eller skog, med aktiviteter som kan öppna våra sinnen för att uppleva kontakten med naturen på nytt. Ger minskad stress, stärkt immunförsvar, stabiliserat blodtryck, förbättrad kognitiv funktion, minskade nivåer av ångest och depression samt ökad kreativitet. Medtag egen fikakorg, sittunderlag/liggunderlag och filt. Tänk på att klä dig varmt då detta inte är en pulshöjande aktivitet, rekommenderas lager på lager och bekväma skor. Aktiviteten är kostnadsfri.


Återhämtning för själen

Tid: 19.00-21.00 • Plats: Lyckans café • 12 februari och 11 november

En återhämtning och påfyllnad för själen som sker under tystnad. Du erbjuds lätt huvudmassage, taktil massage på händer eller att göra något kreativt såsom att läsa, rita eller vila. Återhämtningen inleds med lätta rörelser sittandes för att komma ner i varv och avslutas med en lätt meditation.
Kom 10 minuter innan. Vi bjuder på kaffe te och frukt. Kostnadsfritt. Begränsade antal platser.


Vattenträning

Tid: 10:00 - 11:00 • Plats: Rygginstitutet, Norremarksvägen 5, Växjö.
Datum: 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 11/3, 18/3, 25/3, 8/4, 15/4

Är skonsam för kroppen. Kondition blandat med styrka, balans och koordination. Motståndet i vattnet gör att Du själv kan anpassa hur ”jobbig” rörelsen blir, så den passar dig. Eventuellt kommer det även att bli vattenträning till hösten så anmäl gärna intresse redan nu. Tänk på att var ombytt och klar i god tid. Kostnad: 400 kr för 10 tillfällen. Anmälan är bindande. Det är begränsande platser.


Anhörigfika

Kom och träffa anhörigkonsulenterna och enhetschefen för hemtjänstgruppen. Vi informerar om anhörigstödet och vad vi kan erbjuda. Vi bjuder på fika. Ingen föranmälan krävs. Frågor och funderingar skickas till epost anhorigkonsulent@vaxjo.se.

 • Lammhult, Lammengatan fredagen den 12 april, 13 september och klockan 13.30-15.30
 • Braås, Sjösåsvägen (Sjölidens samlingslokal) måndagen den 8 april, 9 september klockan 13.30-15.30
 • Rottne, Sörgården torsdagen den 11 april, 12 september klockan 13.30-15.30
 • Ingelstad, Kvarngården onsdagen den 10 april, 11 september klockan 13.30-15.30


Påsklunch

Tid: 11.30-15.00 • Plats: Lyckans café • 27 mars
Varmt välkomna att fira in påsken med påskpyssel och påsklandgång. Meddela eventuella allergier vid anmälan. Anmälan senast den 22/3. Kostnadsfritt.


Rosenträdgården

Tid: 13:30-15:00 • Plats: Sommarvägen 3, Lyckans café • 3 juli
Ta en promenad i vackra rosenträdgården som ligger på Araby. Medtag egen fika.


Restaurang Brunnen

Tid: 11.45 • Plats: Restaurang Brunnen • 17 juli
Vi träffas för en lunch tillsammans till självkostnadspris.


Julpyssel

Tid: 16.00-18.00 • Plats: Lyckans café, Sommarvägen 3 • 25 november

Vi träffas för att binda adventskrans och göra julgrupper. Ta med egen kruka till julgrupper samt en egen stomme till kransen. Vi bjuder på kaffe och pepparkaka. Materialkostnad på 100 kr tillkommer. Senast anmälan 21 november. Meddela eventuella allergier vid anmälan. Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmälan görs senast 28/11.


Julfest

Tid: 12.30-16.00• Plats: Lyckans café, Sommarvägen 3 • 3 december
Välkommen på julfest med en liten jultallrik och julpyssel.


Samtalsgrupp:

För dig över 18 år som stöttar någon med psykisk ohälsa
Tid: 17:00-19:00 • Plats: Bergövägen 5A
Våren: Datum: 20/2, 5/3, 19/3, 2/4
Hösten: Datum: 27/8, 10/9, 24/9, 8/10

Gruppen är för dig som stödjer någon som lider av psykisk ohälsa. Här får du möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation och utbyta tankar och erfarenheter. Vi bjuder på fika.


Herrklubb

Tid: 10.00-12.30 • Plats: Varierar beroende på aktivitet
Datum: 24/1, 13/3, 15/5, 21/8, 16/10 och 11/12

Herrklubben träffas tre gånger per termin där vi hittar på roliga olika aktiviteter. Där finns även tid att byta erfarenheter samt lära känna andra som befinner sig i samma situation. Anmälan görs senast 18/1.

Samtalsgrupp:

För dig med närstående med allvarlig eller kronisk sjukdom

Tid: 17:00-19:00 • Plats: Bergövägen 5A • Datum: 5/9, 26/9, 17/10, 7/11 och 28/11

Gruppen är för dig som stödjer/vårdar en närstående som har en allvarlig eller kronisk sjukdom. Här får du möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation, utbyta erfarenheter och lyfta det som är tungt. Genom samtal närmar vi oss frågor som ibland kan vara svårt att prata med andra om. Tips och råd om verktyg som kan underlätta vardagen. Vi bjuder på fika.


Samtalsgrupp:

Existentiell anhöriggrupp - det livsnära samtalet

Tid: 17:30-19:30 • Plats: Mariakyrkan, rum Tångaberg, Kungsgatan 117
Datum: 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3

Att vara anhörig till en närstående med en långvarig eller kronisk sjukdom kan väcka många tankar, funderingar och känslor. Ibland kan man behöva dela dessa med andra som befinner sig i en liknande situation. Välkomna att delta i en samtalsgrupp tillsammans med Yvonne Nejdefalk (diakon), Martina Ilic (Diakoniassistent) och anhörigkonsulent och andra som befinner sig i en liknande situation. Vi träffas vid 5 tillfällen. Vi bjuder på fika. Kostnadsfritt. Antal platser är begränsade.

Samtalsgrupp:

På språng mot vuxenlivet

Är för dig som är förälder till en ung person med funktionsvariation. Denna föräldrautbildning ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till vuxenlivet kan innebära för den unga och för dig som förälder. Varje träff har ett tema och målet är att ge en god generell kunskap inom varje temakväll. Utbildningen är gratis och föranmälan behövs. Vi bjuder på fika. Begränsat antal platser.

 • Insatser enligt LSS och SoL-Myndighetskontoret
  4 april • Plats: Ljungadalsgatan 2A • 17.30 - 19.00
 • Ekonomi – Överförmyndarnämnden o Skuld och budgetrådgivning
  11 april • Plats: Pensionärernas Hus, Bergövägen 1A • 17.30 - 19.00
 • Sysselsättning – Lärvux, Arbetsförmedlingen, arbetskonsulent och Daglig verksamhet.
  18 april • Plats: Pensionärernas Hus, Bergövägen 1A • 17.30-19.30
 • Fritid och anhörigstöd – OMS-fritid och Anhörigkonsulent
  25 april • Plats: Pensionärernas Hus, Bergövägen 1A • 17.30 - 19.00


Samtalsgrupp:

Demenssjukdom

Gruppen vänder sig till dig som är anhörig och till din närstående som precis har fått en demensdiagnos. Vi kommer att träffas vid 3 tillfällen. Målsättningen med möten är att träffa andra som befinner sig i en liknande situation, dela med sig av erfarenheter och tankar samt lyssna på andra. Får råd och tips hur man lättare kan hantera vardagen. Gruppen leds av demenssjuksköterska och anhörigkonsulent.
Denna kommer att starta upp under hösten men anmäl gärna ditt intresse redan nu.
Tid och datum kommer att meddelas när vi fått en full grupp. Begränsade antal platser.


TAKK

Datum: 26/2, 4/3, och 11/3 • Plats: Eklövet, Hasslavägen 4, Lenhovda • Tid: 18.00- 19.30

Tecken som alternativt komplement till kommunikation. Vi kan kommunicera på olika sätt och vi vill erbjuda er möjligheten att lära er ett nytt sätt att kommunicera på eller för djupa redan befintliga kunskaper. Anmälan: hanna.johansson@uppvidinge.se senast 22 februari. Begränsat antal platser. I samarbete med Uppvidinge Kommun.


Samtalsstöd enskilt

Vi ger dig som anhörig möjlighet att samtala och få hjälp att sortera tankar och funderingar. Det handlar om ett medmänskligt samtal utan journaler eller remisser. Samtalen är kostnadsfria och vi har självklart tystnadsplikt. Vi erbjuder även digitala möten. Kontakta oss för att boka en tid på anhorigkonsulent@vaxjo.se.


Save the date

Under vecka 40 uppmärksammar vi anhöriga lite extra med olika aktiviteter. Mer information om de olika evenemangen kommer längre fram.


Anhörigutbildning demenssjukdom

Datum: 7/5, 14/5, 22/10, 29/10 • 17.00-19.00 • Plats: Festsalen på S:t Sigfrids-området

Två kvällar kring demenssjukdom/kognitiv svikt. Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om demenssjukdomar, tips och råd som kan underlätta vardagen, lyfta frågor kring framtiden, hjälpmedel som kan underlätta livet mm. Vi bjuder på kaffe och fralla (meddela allergier/kostrestriktioner vid anmälan).

Om du vill delta via länk ber vi dig lämna din mailadress i samband med anmälan. Anmälan senast den 3 maj (för utbildning i maj) till Petra Andersson-Rolf på telefon 0470-435 80 eller via mail petra.andersson-rolf@vaxjo.se.

Vid behov av avlösning för att kunna delta under utbildningen erbjuder kommunen avgiftsfri avlösning. Kontakta Växjö kommuns kontaktcenter på 0470-410 00, så lotsar de er vidare till rätt biståndshandläggare. Senast en vecka innan måste kontakten tas.


Föreläsning: Demens

Datum: 27/2 och 24/9 • 17.00-18.30 • Plats: Festsalen på S:t Sigfrids-området
Välkommen på öppen föreläsning om demens, utredning, stöd och hjälp för kognitiva sjukdomar. Träffen är ett samarbete mellan Växjö kommun och Region Kronoberg. Ingen föranmälan behövs.


Fika på Skåres

Datum: 23 juli • 14.00-15.30 • Plats: Skåres
Vi träffas och fikar tillsammans till självkostnadspris. Vi träffas utanför skåres.


Avkoppling för anhöriga

Plats: Sommarvägen 3

Taktil stimulering
Taktil stimulering är en massagemetod som består av en mjuk, följsam beröring och kan ge smärtlindring, avslappning, och välbefinnande genom att stimulera utsöndring av hormonet oxytocin. Den ges av Camilla beröringspedagog och anhörigkonsulent. Kostnadsfritt.

Massagestol
Kom och låna vår massagestol kostnadsfritt. Den går att ställa in i olika program. Finns i en lugn och avslappnad miljö. Kostnadsfritt.

Du anmäler dig till de evenemang du vill vara med på genom att mejla anhorigkonsulent@vaxjo.se eller genom att ringa Växjö kommun kontaktcenter på 0470- 410 00.

Föreläsning: Kost

Datum: 12 mars • 17.00-19.00 • Tegnérsalen, Katedralskolan

Hälsosamma matvanor bidrar till en god hälsa och kan minska risken för sjukdom. Ibland kan det dock vara svårt att veta vad man ska äta eller hur mycket. Hur vet jag att jag får i mig tillräckligt med näring och vad bör jag välja för att äta hälsosamt. Ibland kan små förändringar göra stor skillnad. Välkommen att lyssna på dietist Johanna Ahlqvist från Växjö kommun. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmälan senast 9 mars. Anmäl eventuella allergier.


Föreläsning: Motion

Datum: 16 April • 17.00-19.00 • Tegnérsalen, Katedralskolan

Fysisk aktivitet kan bidra till att minska ångest och stress och öka välbefinnandet. Ibland kan det vara svårt att prioritera sin motion därför hjälper vi dig med enkla tips om motion som är enkel att få in i vardagen som du kan träna hemma. Välkommen att lyssna på fysioterapeut från kommunrehab, Växjö kommun. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmäl senast 13 april.

Föreläsning: Sömn

Datum: 22 maj • 17.00-19.00 • Tegnérsalen, Katedralskolan

Det finns många saker som påverkar hälsan och sömnen är en viktig del. Dock är just sömnen den som ofta blir påverkad då andra saker i livet tar kraft. Genom att få vila, sömn och avkoppling kan du ladda batterierna och ge dig själv energi till att klara av vardagliga påfrestningar. Vi pratar om vad som påverkar sömnen och hur du själv kan göra för att få en så god sömn som möjligt. Välkommen att lyssna på folkhälsovetare Jenny Folkesson. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmälan senast 19 maj.


Föreläsning: Fullmakt

Datum: 3 oktober • 17.00-19.00 • Pensionärernas hus

Framtidsfullmakt, fullmakt och andra sätt att företräda en anhörig. En föreläsning om vilka sätt det finns att företräda andra personer. Vad behöver man tänka på inför att man utfärdar fullmakt eller framtidsfullmakt? Vad kan en fullmakt omfatta och vem ska företräda mig? Vilka formkrav finns och var kan man få hjälpt att upprätta en fullmakt. Vilka andra sätt finns att företräda en anhörig och vad gäller för dessa sätt? Välkommen att lyssna på Hanna Fransson från överförmyndarnämnden. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmälan senast 1 oktober.

Du anmäler dig till de evenemang du vill vara med på genom att mejla anhorigkonsulent@vaxjo.se eller genom att ringa Växjö kommun kontaktcenter på 0470- 410 00.

Familjeaktiviteter

Aktiviteterna vänder sig till er som har barn, ungdomar och unga vuxna med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsvariation), intellektuell eller fysisk funktionsvariation i familjen. Familjeaktiviteterna görs i samarbete med Uppvidinge kommun och Alvesta kommun.

Februari:
Välkommen hela familjen till Växjö Ishall lördagen den 24 februari klockan 10.00-12.30. Åk runt i rinken med eller utan bock. Konståkningsklubben är på plats för den som vill testa NoFall. Medtag egen fika. Kontakta oss om man inte har utrustning, men i första hand medtag egen. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@vaxjo.se Senast den 22 februari.

Maj:
Välkommen hela familjen till Ingelstad djurpark lördagen den 18 maj KL 14:00- 17:00. Ta en promenad i djurparken, sitt en stund i vår klapp-och kel hörna, testa ponnyridning eller kanske provsitta en traktor. Vi bjuder på fika.Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@vaxjo.se. Senast den 16 maj. Meddela eventuella matallergier vid anmälan.

September:
Välkommen hela familjen till Annevik lördagen den 21 september KL 11.00 - 14.00. Här finns det möjlighet att åka flottfärd, gå tipspromenad och göra femkamp. Vi bjuder på korv med bröd och dricka. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@vaxjo.se. Senast den 19 maj. Meddela eventuella matallergier vid anmälan.

November:
Välkomna hela familjen till Alvesta simhall en härlig lördagseftermiddag i november. Vi är på plats mellan
klockan 14.00 – 17.00. Familjepris för inträde är 50 kronor. Vi bjuder på fika. Datum för den här aktiviteten kommer senare under hösten. Meddela eventuella matallergier vid anmälan. Anmäl ditt deltagande till anhorigkonsulent@vaxjo.se.


Annevik

Tid: 13.30–16.00 • Datum: 20 maj • Plats: Annevik

Välkomna till en trevlig dag på Annevik. Vi ordnar tipspromenad, flottfärd och femkamp för de som vill. Finns toaletter som är handikappsvänliga. Informera om eventuella allergier vid anmälan. Senast anmälan 18/5. Kostnadsfritt. Vi bjuder på grillad korv med bröd och dricka.


Sommarfest

Tid: 13:30-16:00 • Plats: Lyckans café • Datum: 14 Juni

Vi välkomnar sommaren med en fest för både anhöriga och närstående. Det kommer att bli musikunderhållning och en liten midsommartallrik. Vi avslutar eftermiddagen med jordgubbstårta. Informera om eventuella allergier vid anmälan. Senast anmälan 11/6.


Fredagsklubben

Tid: 13.30–15.30 • Plats: Pensionärernas hus, Bergövägen 1.

På klubben avslutar vi veckan och firar in helgen. Det kommer erbjudas olika aktiviteter. Fika till självkostnadspris 30 kronor. Betalas kontant eller swish på plats. Går även att köpa 10 kort.

Vår 2024
12 januari: Tjugonde knut - Vi pratar om julen och jultraditioner.
26 januari: Ring så spelar vi - Kluriga frågor och önskemusik.
9 februari : Ölprovning - Vi provar olika alkoholfria öl och lär oss historien om öl.
8 mars: Bingo
22 mars: Påskfika
5 april: Pizza - Vi bakar pizza tillsammans.
19 april: Musikquiz - Frågesport som handlar om musik
3 maj: Grilla korv - Vi träffas i trädgården på Hofs park
17 maj: Spelar boule
31 maj: Vart är vi på väg - Vi gissar vilket ställe vi åker till.
14 juni: Fira midsommar - Sång från förskolan och midsommartårta.

Höst 2024
23 augusti: Frågesport - Frågesport om olika länder.
6 september: Höstsoppa - Vi lagar säsongens soppa.
20 september: Kafferep - Vi bjuder på sju sorters kakor
18 oktober: Vi spelar kort
1 november: Allhelgon - Vi tänder ljus, minns våra nära och kära.
15 november: Ostkaka
29 november: Julpyssel
13 december: Firar Lucia

Mindfulness digitalt

Du som är över 18 år och ger stöd och hjälp till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv kan vara med på mindfulness. Anhöriga från hela Sverige är välkomna att delta!
Anmälan görs till respektive ledare senast dagen innan. Vi träffas digitalt, länk skickas till din mejl.

Anmälan görs till respektive ledare senast dagen innan.
Tisdag 30/1 kl. 11.00-11.45
Anmälan till: camilla.marcusson@eslov.se
Onsdag 14/2 kl. 09.00-10.00
Anmälan till: anhorigstod@gotland.se
Onsdag 28/2 kl. 16.00-17.00
Anmälan till: sophie.opitz@engelholm.se
Fredag 15/3 klockan 10.00-11.00
Anmälan till: anhorigstod@hudiksvall.se
Onsdag 27/3 kl. 11.00-11.45
Anmälan till: camilla.marcusson@eslov.se
Onsdag 10/4 kl. 09.00-10.00
Anmälan till: anhorigstod@gotland.se
Fredag 26/4 klockan 10.00-11.00
Anmälan till: anhorigstod@hudiksvall.se
Tisdag 7/5 kl. 11.00-11.45
Anmälan till: camilla.marcusson@eslov.se
Onsdag 22/5 kl. 16.00-17.00
Anmälan till: sophie.opitz@engelholm.se

Café Kyrkotorget i Mariakyrkan

“Vem du än är, vad du än bär på, är du välkommen här.”
Datum: 18/1, 8/2, 29/2, 21/3, 11/4, 2/5, 23/5 och 13/6
Tid: 13.30 - 15.30 • Plats: Mariakyrkan, Kungsgatan 117

En mötesplats där du är välkommen att dela en stunds samvaro med andra. Den som vill är välkommen att ansluta redan klockan 13.15 till barnens gudstjänst med förskolan Maria. Därefter följer fika och gemenskap på Kyrkotorget. I samarbete med Svenska Kyrkan. Anhörigkonsulent närvara vid vissa tillfällen.

Hälsomottagning

Linneuniversitetet erbjuder möjligheten att träffa en sjuksköterskestudent som under handledning, kostnadsfritt erbjuder:

• Samtal om hälsa och levnadsvanor
• Kontroll av blodtryckskontroll, puls, viktkontroll som även kan mäta fettprocent och muskelmassa.
• Lättberöringsmassage med ekologiska oljor på händer och fötter.
• Stavgång/promenad, i vackra omgivningar.
• Rörelseglädje: Övningar i grupp med enkla rörelser för att träna rörlighet och balans

Öppettider: de flesta vardagar under vår/hösttermin
Tid: 09.00-12.00
Förbokning och kontakt ring 0470-76 75 89 eller maila halsomottagningen.vaxjo@lnu.se.
Läs mer på: lnu.se/halsomottagning/vaxjo


Webbplatsen En bra plats

Du som är anhörig kan få stöd och hjälp digitalt. Webbplatsen En bra plats är en samlingsplats för all typ av information du som anhörig kan ha behov av. Här finns både nationella nyheter och lokalinformation, praktiska råd och kunskapsförkovring samt möjlighet att nätverka anonymt med andra i samma situation. Tjänsten blir personlig via en sorteringsfunktion där du kan ta del av stödet utifrån vald diagnos och intresse.

En bra plats är utformad utifrån anonymitet och det finns bara en kontaktperson som får tillgång till dina personuppgifter, till exempel en anhörigkonsulent eller en kontaktsjuksköterska.

Läs mer på enbraplats.se Länk till annan webbplats.

Du anmäler dig till de evenemang du vill vara med på genom att mejla anhorigkonsulent@vaxjo.se eller genom att ringa Växjö kommun kontaktcenter på 0470- 410 00.

Anhörigveckan 2024, 30 september-5 oktober

Att ge vård, hjälp eller stöd till nära och kära är en uppgift som miljontals människor tar sig an varje dag. Det vill vi uppmärksamma genom en vecka fylld av inspiration, föreläsning och återhämtning. Här kan du ta del av programmet för Anhörigveckan. Välkomna att delta!

Måndag 30 september, klockan 15.00–16.30
Öppet hus ung BG

Plats: Bergendahlska gården, Liedbergsgatan 14
Självkostnadspris: 50kr

Kom och besök vår verksamhet på Bergendahlska gården och ät en god sconesbuffé. På Bergendahlska gården finns det många aktiviteter, däribland Ung-BG som riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt. Kom och spana in lokalerna och prata med ansvariga för Ung-BG eller bara avnjut vår goda sconesbuffé. Anmäl allergier. Anmälan anhorigkonsulent@vaxjo.se eller via Växjö Kommuns kontaktcenter 0470 – 410 00 senast den 23 september.

Måndag 30 september, klockan 17.00–19.00
Tvång och tvångssyndrom

Plats: Galaxen, Stadsbiblioteket Växjö
Föreläsare: Martin Glosax psykolog/psykoterapeut Region Kronoberg

Kom och lyssna på när han berättar om tvång och tvångssyndrom kopplat till psykisk ohälsa och hur vi runt omkring kan bemöta
detta. Kostnadsfritt. Anmälan anhorigkonsulent@vaxjo.se eller via Växjö Kommuns kontaktcenter 0470 – 410 00 senast den 27 september.

Tisdag 1 oktober, klockan 10.00–13.00
Anhörigstödet i Växjö Kommun informerar

Plats: Maxi Stormarknad
Idag finns vi som arbetar med anhörigstöd i Växjö kommun på Maxi Stormarknad för att informera om våra verksamheter och hur du som anhörig enkelt kommer i kontakt med oss och får anhörigstöd. Vi som är på plats är:

Behandlare från Behandlingsenheten – för dig som har en närstående med beroendeproblematik.
Anhörigkonsulent från Omsorgsförvaltningen – för dig som har en närstående med intellektuell, fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, somatisk, långvarig eller akut sjukdom, kronisk och kognitiv svikt.

Tisdag 1 oktober, klockan 11.30–16.30, 14.00–15.30
Höstmarknad och sopplunch på Knutsgård

Plats: Knutsgård
Självkostnadspris: 70kr, OBS! Endast swish

Kom och hälsa på i Knutsgård, ett mysigt torp där deltagare från Parketten har möjlighet att arbeta och ta hand om torpet och dess omnejd. Besök höstmarknaden och ät sopplunch som deltagare från Parketten tillverkat och tillagat. Vägbeskrivning: På Teleborgsvägen, kör mot Telestad, ta vänster in på en grusväg innan Vattentornet. Följ sedan grusvägen cirka 1 km tills du har ett rött hus på höger sida och ett rött på vänster. Finns parkering. Ingen anmälan krävs.

Tisdag 1 oktober, klockan 17.00–19.00
Framtidsfullmakt, fullmakt och andra sätt att företräda en anhörig

Plats: Galaxen, Stadsbiblioteket Växjö
Föreläsare: Hanna Fransson från Överförmyndarnämnden

En föreläsning om vilka sätt det finns att företräda andra personer. Vad behöver man tänka på inför att man utfärdar fullmakt eller framtidsfullmakt? Vad kan en fullmakt omfatta och vem ska företräda mig? Vilka formkrav finns och var kan man få hjälp att upprätta en fullmakt. Vilka andra sätt finns att företräda en anhörig och vad gäller för dessa sätt? Kostnadsfritt. Anmälan anhorigkonsulent@vaxjo.se eller via Växjö Kommuns kontaktcenter 0470 – 410 00 senast den 30 september.

Onsdag 2 oktober, klockan 11.30–16.30
Höstmarknad och sopplunch på Knutsgård

Plats: Knutsgård
Självkostnadspris: 70kr, OBS! Endast swish

Kom och spana in Knutsgård, ett mysigt torp där deltagare från Parketten har möjlighet att arbeta och ta hand om torpet och dess omnejd. Besök höstmarknaden och ät sopplunch som deltagare från Parketten tillverkat och tillagat. Vägbeskrivning: På Teleborgsvägen, kör mot Telestad, ta vänster in på en grusväg innan Vattentornet. Följ sedan grusvägen cirka 1 km tills du har ett rött hus på höger sida och ett rött på vänster. Parkering finns. Ingen anmälan krävs.

Onsdag 2 oktober, klockan 17.00–20.00
Anhörigskap och medberoende

Plats: Galaxen, Stadsbiblioteket
Föreläsare: Behandlingsenheten Växjö Kommun

Behandlingsenheten på Växjö kommun håller föreläsningar om anhörigskap och medberoende samt ger dig möjlighet att ”låna en behandlare” i 20 minuter för anhörigstöd. Vi informerar om vår verksamhet och hur du som anhörig till någon med beroendeproblematik enkelt kommer i kontakt med oss och får anhörigstöd. Här kan du få svar på just dina frågor. Ingen anmälan. Kostnadsfritt.

Torsdag 3 oktober, klockan 13.00–16.00
Växjö Kommuns anhörigstöd informerar

Plats: Universitetet K-huset (Georg Lückligs väg 4)

Idag finns vi som arbetar med anhörigstöd i Växjö kommun på Universitetet K-huset för att informera om våra verksamheter och hur du som anhörig enkelt kommer i kontakt med oss och får anhörigstöd. Vi som är på plats är:
Behandlare från Behandlingsenheten – för dig som har en närstående med beroendeproblematik.
Familjefrid – Familjefrid Kronoberg finns på plats för att ge information om vad vi kan erbjuda för stöd till dig som är anhörig till någon som är utsatt eller har utsatt någon närstående för våld i nära relationer.

Torsdag 3 oktober, klockan 13.00–16.00
Växjö Kommuns anhörigstöd informerar

Plats: Stadsbiblioteket

Idag finns vi som arbetar med anhörigstöd i Växjö kommun på Stadsbiblioteket för att informera om våra verksamheter och hur du som anhörig enkelt kommer i kontakt med oss och får anhörigstöd. Vi som är på plats är:
Behandlare från Behandlingsenheten – för dig som har en
närstående med beroendeproblematik.
Anhörigstödjare från Socialpsykiatrin – för dig som har en
närstående med NPF-diagnos och psykisk ohälsa.
Anhörigkonsulent från Omsorgsförvaltningen – för dig som har en närstående med intellektuell, fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, somatisk, långvarig eller akut sjukdom, kronisk och kognitiv svikt.

Torsdag 3 oktober, klockan 17.00–19.00
Återhämtning för själen

Plats: Lyckans café, Sommarvägen 3

En återhämtning för själen som sker under tystnad. Du erbjuds huvudmassage, taktil stimulering på händer eller att göra något kreativt såsom att läsa, rita eller vila. Återhämtningen inleds med lätta rörelser sittandes för att komma ner i varv och avslutas med en lätt meditation. Kom 10 minuter innan. Vi bjuder på vatten och frukt. Begränsade antal platser. Kostnadsfritt. Anmälan anhorigkonsulent@vaxjo.se eller via Växjö Kommuns kontaktcenter 0470 – 410 00 senast den 2 oktober.

Fredag 4 oktober
Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

Uppmärksamma den nationella anhörigdagen genom ett webbinarium, mer information kan ni hitta på deras hemsida anhoriga.se Länk till annan webbplats.

Fredag 4 oktober, klockan 15.00–17.00
Återhämtning för själen

Plats: Lyckans café, Sommarvägen 3

En återhämtning för själen som sker under tystnad. Du erbjuds huvudmassage, taktil stimulering på händer eller att göra något kreativt såsom att läsa, rita eller vila. Återhämtningen inleds med lätta rörelser sittandes för att komma ner i varv och avslutas med en lätt meditation. Kom 10 minuter innan. Vi bjuder på vatten och frukt. Begränsade antal platser. Kostnadsfritt. Anmälan anhorigkonsulent@vaxjo.se eller via Växjö Kommuns kontaktcenter 0470 – 410 00 senast den 3 oktober.

Lördag 5 oktober, klockan 10.30–13.00
Brunch på Parketten

Plats: Hejaregatan 10B (intill Växjöbostäders kundcenter)
Självkostnadspris: 100kr, OBS! Endast swish eller kontanter

Kom och hälsa på och ät en god frukost hos en av våra verksamheter, Parketten, där det bedrivs både sysselsättning/daglig verksamhet för de som har insats enligt LSS (Lagen om stöd och service) och SoL (Socialtjänstlagen) och träffpunkt. Anmäl allergi. Anmälan anhorigkonsulent@vaxjo.se eller via Växjö Kommuns kontaktcenter 0470 – 410 00 senast den 23 september.

Senast uppdaterad: 23 juli 2024