Lämna synpunkter, förslag och beröm

Vi strävar efter att ge dig en så bra omsorg och vård som möjligt. Dina förslag och synpunkter är viktiga för att omsorgen och vården ska kunna bli ännu bättre.

Så lämnar du synpunkter

Om något blir fel eller om du inte är nöjd med den omsorg, vård, eller det bemötande du får, finns det flera sätt att lämna synpunkter.

Direkt till personal eller enhetschef/verksamhetschef

Du kan lämna synpunkter direkt till personal eller enhetschef/ verksamhetschef i berörd verksamhet. De ska ta hand om sin synpunkter och ge dig återkoppling.

Via e-tjänst eller e-blankett direkt här på webbsidan

Skriva dina synpunkter i vår e-tjänst direkt här på webbplatsen. Det är enkelt och går snabbt att lämna synpunkter via e-tjänsten. Du kan vara anonym.

Via mejl, telefon, brev eller besök

Du kan också skriva ner dina synpunkter på ett vanligt papper och skicka in till oss. Du kan också lämna synpunkter via Växjö kommuns kontaktcenter antingen genom mejl, telefon eller besök.

Synpunkter på hälso- och sjukvården

Om du har synpunkter på den hälso- och sjukvård du får, kan du även ringa till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS via kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Synpunkter på rehabilitering

Om du har synpunkter på den rehabilitering du får, kan du även ringa till medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, via kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Synpunkter på den sociala omsorgen

Om du har synpunkter på omsorgen du får, kan du även ringa till socialt ansvarig samordnare, SAS, via kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Patientnämnden

Om du vill kontakta någon utomstående eller om problemen inte blir lösta kan du eller någon anhörig ta kontakt med Patientnämnden som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som gäller hälso- och sjukvård. Av patientnämnden kan du till exempel få hjälp med:

  • information om hur du kan klaga
  • att berätta för de ansvariga vad du varit med om i vården
  • kontakter med vårdpersonal
  • att hitta till rätt myndighet

Inspektionen för vård och omsorg

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är en nationell tillsynsmyndighet för all vård och omsorg i Sverige.

Senast uppdaterad: 9 mars 2023