Elevhälsoteamet

Kontaktuppgifter till elevhälsan.

Elevkoordinator

Johan Lundin

Telefon: 0470-438 55
E-post: johan.larssonlundin@vaxjo.se

Linda Gunneriusson

Telefon: 0470-417 83
E-post: linda.gunneriusson@vaxjo.se

Kurator

Andreas Persson

Telefon: 0470-417 99
E-post: andreas.persson@vaxjo.se

Tove Andergren

Telefon: 0470-79 67 18
E-post: tove.andergren@vaxjo.se

Skolsköterska

Anne Hultin

Telefon: 0470-418 98
E-post: annekristine.hultin@vaxjo.se

Ann Tolgén

Telefon: 0470-79 64 85
E-post: ann.tolgen@vaxjo.se

Skolläkare

Ida Westin

Tid förmedlas genom skolsköterska

Specialpedagoger

Marie Hvit - IM

E-post: marie.hvit@vaxjo.se
Telefon: 0470-79 64 08

Mona Zakrisson-Ehn - IM, Resursteamet

E-post: mona.zakrisson-ehn@vaxjo.se
Telefon: 0470-415 42

Eva-Lena Eliasson

Specialpedagog m. Tal/språk: Teknikprogrammet, El-och energiprogrammet
Telefon: 072-885 72 35
E-post: eva-lena.eliasson@vaxjo.se

Speciallärare

Magdalena Bengtson

Speciallärare, läs och skriv: Barn-och fritidsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Vård-och omsorgsprogrammet
Telefon: 0470-419 07
E-post: magdalena.bengtsson@vaxjo.se 

Julia Cruciat

Speciallärare, matematik
Telefon: 0470-411 09
E-post: Julia.cruciat@vaxjo.se 

Socialpedagog

Anna Sundgren

Telefon: 072-161 96 29
E-post: anna.sundgren@vaxjo.se

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023