Programansvariga

Programansvariga är förstelärare och ansvarar för ett av våra gymnasiala utbildningsprogram.

Kontaktuppgifter

Epost (om inte annat anges): förnamn.efternamn@vaxjo.se

Malin Arvidsson

Ansvarar för: VVS- och fastighetsprogrammet
E-post: malin.arvidsson@vaxjo.se

Stina Håkansson

Ansvarar för: Barn- och fritidsprogrammet
E-post: stina.hakansson@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 67

Sara Johansson

Ansvarar för: Vård- och omsorgsprogrammet
E-post: sara.johansson4@vaxjo.se
Telefon: 0470-435 84

Magnus Löfgren

Ansvarar för: Introduktionsprogrammen
E-post: magnus.lofgren2@vaxjo.se
Telefon: 0470-438 57

Håkan Stenman

Ansvarar för: Teknikprogrammet
E-post: hakan.stenman@vaxjo.se
Telefon: 0470-419 24

Susan Dahlgren

Ansvarar för: El- & energiprogrammet
E-post: susan.dahlgren@vaxjo.se
Telefon: 0470-418 23

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023