Samverkanspartners

Teknikum samverkar brett med följande aktörer i regionen.

GoTech

GoTech är en ekonomisk förening som har funnits sedan 2008 och som drivs av de största teknikföretagen i Växjö. Föreningen syftar till att öka intresset för en yrkeskarriär inom ett teknikföretag. Teknikum och GoTech har gemensamma aktiviteter för barn och gymnasieungdomar som Science City och Teknikul. Dessutom samverkar Teknikum med GoTech i utbildningssatsningen Epic, ett utbildningscentrum på Linnéuniversitetets område som bland annat nyttjas av Teknikums Teknik och El- och energiprogram. Mer information hittar du på GoTechs webbplats Länk till annan webbplats..

Linnéuniversitetet

Teknikum samarbetar på bred front med Linnéuniversitetet. Vi både skickar gymnasieelever och tar emot universitetsstudenter på studiebesök, tar emot lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och anordnar utbyten mellan gymnasieelever och universitetsstudenter i exempelvis engelska.

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är en utbildningsorganisation som styr processutbildningen UF-företagande. UF-företagande på gymnasiet bedrivs inom ramen för kursen entreprenörskap, ett inslag som på Teknikum är obligatoriskt på Teknikprogrammet och valbart på samtliga övriga gymnasieprogram. I korthet innebär utbildningen att elever startar upp och driver ett eget företag under ett läsår. Mer information hittas på Ung Företagsamhets webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023