Samverkanspartners

Teknikum samverkar brett med följande aktörer i regionen.

GoTech

GoTech är en ekonomisk förening som har funnits sedan 2008 och som drivs av de största teknikföretagen i Växjö. Föreningen syftar till att öka intresset för en yrkeskarriär inom ett teknikföretag. Teknikums samverkan med GoTech sträcker sig från gemensamma aktiviteter för barn och gymnasieungdomar som Science City och Teknikul till satsningar som Epic, en lokal på Linnéuniversitetets område som kommer att användas av Teknikum med flera. Mer information hittar du på GoTechs hemsidalänk till annan webbplats.

Linnéuniversitetet

Teknikum samarbetar på bred front med Linnéuniversitetet. Vi både skickar gymnasieelever och tar emot universitetsstudenter på studiebesök, tar emot lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och anordnar utbyten mellan gymnasieelever och universitetsstudenter i exempelvis engelska.

Ung Företagsamhet (UF)

Ung Företagsamhet är en utbildningsorganisation som styr processutbildningen UF-företagande. UF-företagande på gymnasiet bedrivs inom ramen för kursen entreprenörskap, ett inslag som på Teknikum är obligatoriskt på Teknikprogrammet och valbart på samtliga övriga gymnasieprogram. I korthet innebär utbildningen att elever startar upp och driver ett eget företag under ett läsår. Mer information hittas på Ung Företagsamhets hemsidalänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2019
Teknikum