Branschcertifierade utbildningar

Branschcertifiering är en kvalitetsstämpel för dig som elev. Certifieringarna visar att våra utbildningar lever upp till ställda krav och att de sker i en verklighetsanpassad lärmiljö med tydlig koppling till branschen

ETG-partnerskola

ETG står för elteknikbranschens gymnasieskolor, en kvalitetsstämpel inom Elteknik som innebär att du som elev får relevanta kunskaper som är anpassade efter branschens krav och önskemål. Du får dessutom möjlighet till en branschexaminerad påbyggnadsexamen som ger dig ett rejält försprång när du kommer ut på arbetsmarknaden.

Mer information om ETG på ETG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Teknikcollege

Teknikcollege är ett samlingsbegrepp för utbildningar med teknisk inriktning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Det är en kvalitetsstämpel som visar att kommuner, skolor och företag i regionen samverkar för att utveckla utbildningar som kan tillgodose teknikindustrins behov av kvalificerad arbetskraft. För att bli certifierade som Teknikcollege måste regionen och skolorna leva upp till ett antal krav från Industrikommittén. Varför Teknikcollege? Den gemensamma nämnaren för Teknikcollege är kvalitet. Vid Teknikcollege genomförs kvalificerad teknisk utbildning som riktar sig till både tjejer och killar. Undervisningen sker i en verklighetsanpassad lärmiljö. Maskiner och utrustning har hög kvalitet och du som elev får möjlighet att lära dig den senaste tekniken. Genom den tydliga kopplingen till de regionala företagens behov finns mycket goda möjligheter till projektarbeten, praktikplatser och till jobb efter avslutad utbildning.

Om Teknikcollege Kronoberg

Teknikcollege Kronoberg är ett samverkansprojekt inom ramen för Teknikcollege mellan företag, kommuner och skolor i Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge. På våra skolor kan du söka till följande utbildningar som är certifierade och ingår i Teknikcollege Kronoberg:

• El- och energiprogrammet på Teknikum
• Industritekniska programmet på Kungsmadskolan
• Teknikprogrammet på Teknikum

VVS-branschens yrkesnämnd

VVS-Branschens Yrkesnämnd (VVSYN) genomför årligen en kvalitetsgranskning av skolor som ansöker om att bli Branschrekommenderad Förstklassig Utbildning. VVSYN utvärderar lokaler, lärare, APL, elevers nöjdhet, utbildningens innehåll, tillgång till verktyg, etcetera. Allt genomförs för att elevens utbildningstid ska kvalitetssäkras och kunna rekommenderas av branschen. Teknikums VF-program har granskats och är under läsåret 19/20 branschrekommenderad förstklassig utbildning.

Mer information om branschrekommenderad förstklassig skola på VVSYN:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en certifiering som utfärdas av Nationella Rådet för Vård- och omsorgscollege. För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska ett antal kvalitetskrav uppfyllas och godkännas, både på lokal och på regional nivå. Vård- och omsorgscollege är därför en kvalitetsstämpel som visar att utbildningen uppfyller de kvalitetskrav som satts upp. Vård- och omsorgscollege arbetar även för att öka samarbetet mellan utbildningar och yrkesliv i regionen, och genom detta underlätta för praktik, projektarbete och framtida anställning.

Varför Vård-och omsorgscollege?

Genom att välja ett Vård- och omsorgscollege säkerställer du att du får en utbildning med hög kvalitet, anpassad för arbetsmarknadens krav. Certifieringen är ett bevis på att ställda kvalitetskrav är uppfyllda. Det innebär att utbildningen är både modern och väl förankrad i arbetslivet, vilket gör att du efter dina utbildningsår är väl förberedd för arbetsmarknaden. Om Vård- och omsorgscollege Kronoberg Vård- och omsorgscollege i Kronoberg är ett samarbete mellan bland andra Region Kronoberg, länets kommuner, Linné- universitetet och Arbetsförmedlingen. Vård- och omsorgscollege i Kronoberg arbetar aktivt för att erbjuda moderna utbildningar med hög kvalitet, anpassade till arbetsmarknaden.

På våra skolor kan du söka till följande utbildningar som är certifierade och ingår i Vård- och omsorgscollege Kronoberg:

• Vård- och omsorgsprogrammet på Teknikum

Mer information om Vård- och omsorgscollage på Vård- och omsorgscollege Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023