Programråd

Programrådet är ett mötesforum för skolans yrkesprogram och lokala företag i branschen som programmet riktar sig mot.

Programrådet är viktigt både för skolan och för branschen. Ett programråd sammankallas 2 - 4 gånger per läsår. Syftet är att skolan ska kunna få förslag från näringslivet, så att programmets utbildningar ska motsvara arbetsmarknadens behov. Eller om man så vill: för att skolan ska utbilda elever som är anställningsbara efter utbildningen.

Bland annat kan följande tas upp på programråd:
- Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling.
- Hjälpa skolan att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).
- Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten.
- Förslag på vad branschen tycker är viktigt för utbildningens innehåll.

Intresserad av att medverka vid ett programråd? Kontakta programansvarig på det yrkesprogram som passar in på er verksamhet!

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 februari 2023