Planerat it-underhåll leder till störningar i e-tjänster, webbplatser och molntjänster i helgen

Fredag och lördag den 13-14 maj kan det bli störningar, helt eller delvis, på datasystem och internettjänster som du är van att använda vid kontakten med Växjö kommun.

Stäng meddelande

Programråd

Programrådet är ett mötesforum för skolans yrkesprogram och lokala företag i branschen som programmet riktar sig mot.

Programrådet är viktigt både för skolan och för branschen. Ett programråd sammankallas 2 - 4 gånger per läsår. Syftet är att skolan ska kunna få förslag från näringslivet, så att programmets utbildningar ska motsvara arbetsmarknadens behov. Eller om man så vill: för att skolan ska utbilda elever som är anställningsbara efter utbildningen.

Bland annat kan följande tas upp på programråd:
- Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling.
- Hjälpa skolan att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).
- Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten.
- Förslag på vad branschen tycker är viktigt för utbildningens innehåll.

Intresserad av att medverka vid ett programråd? Kontakta programansvarig på det yrkesprogram som passar in på er verksamhet!

Kontakter

Senast uppdaterad: 28 maj 2019