Planerat it-underhåll leder till störningar i e-tjänster, webbplatser och molntjänster i helgen

Fredag och lördag den 13-14 maj kan det bli störningar, helt eller delvis, på datasystem och internettjänster som du är van att använda vid kontakten med Växjö kommun.

Stäng meddelande

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärling innebär att du lär dig ett yrke och tillbringar minst halva utbildningen på en eller fler arbetsplatser, där en handledare hela tiden följer dina framsteg och hjälper dig framåt. Du får en unik möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera studier på en arbetsplats med studier i skolan! Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram.

Här lär du dig

Att vara lärling är ett alternativt sätt att läsa ett yrkesprogram. Största skillnaden mellan en lärlingsutbildning och en skolförlagd utbildning är att du, som lärling, parallellt med dina studier är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På din lärlingsplats får du en handledare och tillsammans med denne gör du det mesta av din yrkesutbildning ute i arbetslivet. Din yrkeslärare på skolan har hela tiden nära kontakt med dig och din handledare på företaget och tillsammans sätter ni ihop din utbildning på bästa sätt. På skolan har du också en mentor som hjälper dig med din studieplan och dina mål med utbildningen.

När du läser som lärling följer du programmets poängplan. Första året läser du tillsammans med dina klasskamrater på skolan. Från årkurs två studerar du två dagar i veckan på skolan och de övriga tre är du på en arbetsplats. Under de skolförlagda dagarna har du gymnasiegemensamma ämnen samt yrkesteori. Din arbetsplatsförlagda del av utbildningen ger dig gymnasiepoäng och betygsätts.

Att vara lärling ställer stora krav och det är mycket upp till dig själv att visa vad du går för. Att dela upp studierna på skola och arbete betyder att du kommer att vistas i två helt skilda världar, vilket är både roligt och spännande. Men det kräver också att du är både motiverad och ansvarstagande som person. För att du ska lyckas med en lärlingsutbildning, bör du vara noggrann och kunna arbeta självständigt. Du måste ta ett stort personligt ansvar både för de teoretiska studierna och för yrkesutbildningen.

Illustration över år 1 till 3 på lärningsutbildningen

Hur söker jag?

Du söker till det nationella programmets lärlingsinriktning direkt från årskurs nio. Teknikum. Under år ett på gymnasiet gör du sedan en intresseanmälan om att få läsa som lärling år två och tre. Vill du gå lärlingsutbildning inom bygg- och anläggningsprogrammet (golvläggning, mark- och anläggning samt plåtslageri) söker du direkt till dessa inriktningar från årkurs nio.

Samma behörighetsregler gäller för lärlingsutbildning som för program som genomförs på skolan.

Du som läser en lärlingsutbildning kan söka extra ekonomisk ersättning, som ska täcka extra kostnader för måltider och resor. Summan är för närvarande 1 000 kronor och ges i 9 månader per år. Läs mer om lärlingsersättning på CSN.se

Yrkesprogram som kan gå att kombinera med lärlingsutbildning:

Kungsmadskolan:

  • Bygg- och anläggningsprogrammet
  • Fordons- och transportprogrammet
  • Handels- och administrationsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Teknikum:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • El- och energiprogrammet
  • VVS- och fastighetsprogrammet

Gymnasial lärlingsutbildning med anställning

Som lärling kan du till årskurs 2 få möjlighet att söka till en gymnasial lärligsanställning (GLA).

Som Svensk Gymnasielärling är du anställd av ett företag samtidigt som du studerar. Det innebär att du har både klasskompisar och arbetskollegor. Och att du har möjlighet att få högskolebehörighet samtidigt som du får arbetslivserfarenhet och lön.

Läs mer om denna form av lärlingsutbildning via länken Svensk gymnasielärling nedan.

Efter utbildningen

Att vara elev på ett yrkesprogram och få en stor del av sin utbildning på en arbetsplats/ett företag innebär mycket goda möjligheter till att få jobb direkt efter gymnasieskolan.

Du har rätt att läsa in grundläggande behörighet för högskolestudier. Med en yrkesexamen har du möjlighet att studera på yrkeshögskola.

YouTube Visningbild

Kontakter

Senast uppdaterad: 3 december 2019