Pressbilder politiker

Här hittar du högupplösta pressbilder på politiker i Växjö kommun, kommunalråd och politikerna i nämndernas presidier.

Bilder uppdateras våren 2023.

Bilderna är fria att användas av massmedia. Fotografens namn ska alltid anges.

Gör så här för att ladda ner en bild:

  1. Klicka på länken under bilden.
  2. Bilden öppnas nu högupplöst.
  3. Högerklicka på bilden och välj Spara bild som.  
Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Malin Lauber (S)

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Maria Garmer (V)

Maria Garmer , 5 MB. (V) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Pernilla Tornéus , 7 MB. (M) Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Tomas Thornell (S)

Tomas Thornell , 8 MB. (S) kommunalråd och ordförande i omsorgsnämnden
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Magnus P Wåhlin (MP)

Magnus P. Wåhli , 8 MB.n (MP) kommunalråd och 1:e vice ordförande i VKAB
Telefon: 0470-439 87 eller 070-626 00 97
E-post: magnus.wahlin@vaxjo.se

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anton Olsson (M)

Anton Olsson (M , 5 MB.) oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen
Telefon: 072-246 44 46
E-post: anton.olsson@vaxjo.se

Bo Frank (M)

Bo Frank , 8 MB. (M) kommunfullmäktiges ordförande och Växjös borgmästare.
Fotograf: Alexander Hall

Cheryl Jones Fur (MP)

Cheryl Jones Fur , 6 MB. (MP) 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och i tekniska nämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Rose-Marie Holmqvist (S)

Rose-Marie Holmqvist , 10 MB. (S) 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Malin Lauber (S)

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Maria Garmer (V)

Maria Garmer , 5 MB. (V) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Pernilla Tornéus , 7 MB. (M) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Malin Lauber (S)

Malin Lauber , 6 MB. (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Maria Garmer (V)

Maria Garmer , 5 MB. (V) kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Pernilla Tornéus (M)

Pernilla Tornéus , 7 MB. (M) kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och krisledningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Martina Forsberg (S)

Martina Forsberg , 5 MB.(S) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Frida Sandstedt (V) 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Bild saknas
Fotograf:

Mikael Färdig (L) 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Bild saknas.
Fotograf:

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Martin Edberg (S)

Martin Edberg , 6 MB. (S) ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Magnus P Wåhlin (MP)

Magnus P. Wåhlin , 8 MB. (MP) 1:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.
Fotograf: Alexander Hall

Suzanne Frank (M) 2:e vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd. Bild saknas
Fotograf:

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Tomas Thornell (S)

Tomas Thornell , 8 MB. (S) ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Kristian Rappner (V) 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden. Bild saknas
Fotograf:

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Sofia Stynsberg (M)

Sofia Stynsberg , 8 MB. (M) 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Julia Berg (S)

Julia Berg , 6 MB.(S) ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Björn Kleinhenz (V)

Björn Kleinhanz , 8 MB. (V) 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Anton Olsson (M)

Anton Olsson , 5 MB. (M) 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Bengt-Göran Sandell (S)

Bengt Göran Sandell , 8 MB. (S) ordförande i valnämnden.
Fotograf: Alexander Hall

Gustaf Bergström (M) , 8 MB. (M) vice ordförande i valnämnden.
Bild kommer i början av 2023

Projekt: Pressbilder PolitikerBeskrivning: Porträttbild på Magnus P Wåhlin (MP)

Magnus P Wåhlin , 8 MB. (Mp) ordförande i överförmyndarnämnden östra Kronoberg.
Fotograf: Alexander Hall

Senast uppdaterad: 6 april 2023